Paikoillanne? Valmistu – NYT!

Nykykielten laitoksen oppiaineissa, kuten humanistisella alalla yleensäkin, ollaan vuonna 2010 selkeästi jääty valmistuneiden maisterien osalta tavoitelukujen alapuolelle. Tilanteen korjaamiseksi on rehtori  myöntänyt rahoitusta erityistoimenpiteisiin tämän vuoden aikana.

Laitoksellamme jo käynnistetyn gradukampanjan tavoitteena on jo kuluvan vuoden aikana auttaa opiskelijoita saamaan gradunsa valmiiksi, mutta samalla luoda sellaista materiaalia ja käytänteitä, joista on apua opiskelijoille myös tulevina vuosina. Kampanjan puitteissa opiskelijoille tarjotaan mm. tehostettua graduohjausta, selkiytettyjä gradunteko-oppaita, toimintaa vertaisryhmässä sekä viikonlopputyöpajoja. Kampanjan tavoitteena on tuottaa 50 maisteria niiden lisäksi, jotka muutenkin olisivat valmistuneet.