Maailman puhutuin kieli sai merkittävän tutkimusrahoituksen

Lingua franca eli maailmankieli

Englannin professorin ja humanistisen tiedekunnan dekaanin Anna Maurasen johtama englannin kieltä lingua francana tutkiva hanke on saanut Suomen Akatemialta 350 000 euron tutkimusrahoituksen.

 Tutkimushankkeen kuvauksessa englantia luonnehditaan aikamme globaaliksi lingua francaksi, joka on levinnyt laajemmalle kuin yksikään kieli aiemmin ja jolla on useampi puhuja kuin millään muulla kielellä. Valtaosa puhujista käyttää englantia toisena kielenä, sitä opiskellaan enemmän kuin mitään toista kieltä, ja sille on kehittynyt monia alueellisia muotoja siirtomaa-ajan seurauksena.

Kaiken tämän seurauksena englanti muuttuu nopeasti. Tutkimus etsii samankaltaisuuksia muutosten takaa: globaalin lingua francan, jälkikoloniaalisten englantien ja oppijoiden kielen yhtäläisyyksiä.

Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten vierasta kieltä prosessoidaan eri ympäristöissä, millaiset yksiköt jäsentävät merkityksiä parhaiten, ja miten kaikki tämä muokkaa kieltä.

Lisäksi hankkeessa analysoidaan ja tuotetaan erilaisten englantien elektronisia aineistoja myös muiden tutkijoiden vapaaseen käyttöön. Analyysien pohjalta projekti pyrkii laajentamaan käsitystä englannin kielestä – sen prosessoinnista ja siitä, miten englantia opitaan ja käytetään tehokkaimmalla tavalla.

Suomen akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin kaikkiaan 311 hakemusta, joista Akatemia myönsi rahoituksen 42 hankkeelle. Maurasen vetämän projektin rahoitus ulottuu vuoteen 2017.

Anna Mauranen Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä »