Seppo Kittilälle puoli miljoonaa kielten tutkimukseen

Yleinen kielitiede Seppi Kittilä KittilaSuomen Akatemia on myöntänyt yli 500 000 euron rahoituksen Yleisen kielitieteen yliopistonlehtori Seppo Kittilän johtamalle tiedon alkuperän merkintää maailman kielissä tutkivalle projektille. Tutkimushanke pyrkii selvittämään muun muassa yhteisen ja yksityisen tiedon merkitystä puhetilanteen rakentumiselle.

Hanke lähestyy tutkimusaihettaan monista eri näkökulmista, joista yksi keskeisimmistä on yhteisen ja yksityisen tiedon vaikutus sille, millä tavalla evidentiaaleja eli tiedon alkuperän merkitsimiä käytetään puhetilanteessa.

– Tutkimuksemme on täysin uusi aluevaltaus. Tässä mielessä oli yllätys, että meille myönnettiin rahoitus, vaikka hakemuksemme olikin hyvä, Kittilä sanoo.

Hankkeen tarkoituksena on näyttää, että evidentiaalisuuden merkintä ei ole vain puhujan tietolähdettä, vaan myös muiden puhujien tieto ja puhujan arviot yhteisestä tiedosta ovat tärkeitä.

Hankkeessa tutkitaan evidentiaalisuutta kieltenvälisestä näkökulmasta, mutta sillä on myös kielipainotuksia uralilaisiin, Amdon kieliliiton ja vähemmän tutkittuihin tiibetiläis-burmalaisiin kieliin. Nykykielten laitoksen lisäksi tutkimusryhmään tuleekin jäseniä maailman kulttuurien sekä  suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksesta.

Suomen akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin kaikkiaan 311 hakemusta, joista Akatemia myönsi rahoituksen 42 hankkeelle. Kittilän vetämän projektin rahoitus ulottuu vuoteen 2017.

Seppo Kittilä Tuhat-tietokannassa »