375 humanistia: Matthias Akiander

Maanviljelijäperheen poika Matthias Akiander menestyi akateemisella urallaan suorittamatta akateemista loppututkintoa. Akianderista tuli yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden professori sekä arvostettu historioitsija ja kielimies. Hän tutki muun muassa Suomen itäistä hiippakuntaa ja uskonnollisia liikkeitä. Hän kehitti myös koululaitoksessa ja kirkon piirissä käytettävää suomen kieltä kirjoittamalla oppikirjoja ja korjaamalla suomennoksia.

Tutustu Matthias Akianderiin 375 humanistia -verkkosivuilla

Kuva: Wikimedia Commons.

Kuva: Wikimedia Commons.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.