Hankkeen esittely

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita (4/2018-10/2019) on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama hanke, joka selvittää julkisen oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuutta ja laatua. Tarkoituksena on auttaa kehittämään oikeusapupalveluita asiakaslähtöisesti ja lainsäädännön tavoitteita palvellen.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) ja Owal Group toteuttavat kaksi kyselytutkimusta syksyn 2018 aikana. Kyselyjen avulla kartoitetaan oikeusavun ja velkaneuvonnan asiakaskokemuksia.

Turvapaikanhakijoiden oikeusavun toimivuutta tutkitaan haastatteluin, joista vastaa Siirtolaisuusinstituutti.   Lue lisää turvapaikanhakijoiden oikeusavun tutkimuksesta.