Hankkeen esittely

 

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita (4/2018-10/2019) on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama hanke, joka selvittää julkisen oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuutta ja laatua. Tarkoituksena on auttaa kehittämään oikeusapupalveluita asiakaslähtöisesti ja lainsäädännön tavoitteita palvellen.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) ja Owal Group toteuttavat kaksi kyselytutkimusta syksyn 2018 aikana. Kyselyjen avulla kartoitetaan oikeusavun ja velkaneuvonnan asiakaskokemuksia.

Turvapaikanhakijoiden oikeusavun toimivuutta tutkitaan haastatteluin, joista vastaa Siirtolaisuusinstituutti.   Lue lisää turvapaikanhakijoiden oikeusavun tutkimuksesta.

Tietoa kyselytutkimuksesta

Suomen julkisen oikeusapujärjestelmän keskeinen tehtävä on taata oikeusturvan yhdenvertaisuus. Kyselytutkimuksen avulla kartoitetaan oikeusavun asiakkaiden viimeaikaisia kokemuksia oikeusapupalveluiden saatavuudesta, laadusta ja hyödyllisyydestä suhteessa avun tarpeisiin.

Tutkimusjoukoksi on rajattu myönteisen päätöksen oikeusapupalveluun ajanjaksolla 1.1.–31.12.2017 ja 1.1.-30.6.2018 saaneet henkilöt. Tiedot asiakkaista on poimittu oikeusministeriön Romeo-tietokannasta.

Vastausten käsittely: Kyselyyn annettuja vastauksia käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, eivätkä yksittäisen henkilön vastaukset ilmene tuloksista. Annetuista vastauksista muodostettava sähköinen tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Arkistointia varten aineistoa muokataan niin, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista.