Studierelaterat

Feedback till ämnesrådet
Ämnesrådet vill veta  hur studerandena ser på sina studier överlag och speciellt hur övergången till magisterstudier har upplevts. Därför frågar vi er alla, både på magister- och kandinivå: Hur är det? Vad är krångligt? Vad är bra? Kommer kurserna i en logisk ordning?  Vad skulle du ändra på? Octavia samlar in anonym feedback till ämnesrådet via https://docs.google.com/forms/d/19otNm9WrmkoZp5fv8SZobeF9BzCGtjjLrkNSy8LcZEQ/edit

Suderanderepresentanter för ämnesrådet 2018-2019 är Emilia Niskanen, Anna Backström och Thor Kottelin

Allmänt om disputationer

Disputationerna är alltid öppna för allmänheten. Att gå och lyssna på disputationstillfällen är ett bra sätt att ta del av de allra färskaste resultaten inom forskningen i socialt arbete i Finland. Det är ett bra sätt att få tips och inspiration inför det egna avhandlingsarbetet, både på kandidat- och magistersnivå. Deltar man i ett disputationstillfälle för första gången kan det vara intressant att veta lite mera om hur det går till: http://www.helsinki.fi/tohtoriksi/tilaisuus/kulku.htm