Studierelaterat

Feedback till ämnesrådet
Ämnesrådet vill veta  hur studerandena ser på sina studier överlag och speciellt hur övergången till magisterstudier har upplevts. Därför frågar vi er alla, både på magister- och kandinivå: Hur är det? Vad är krångligt? Vad är bra? Kommer kurserna i en logisk ordning?  Vad skulle du ändra på? Kom med kommentarer till Rosa, Benjamin eller Camilla på FB, per epost eller i person!

Allmänt om disputationer

Disputationerna är alltid öppna för allmänheten. Att gå och lyssna på disputationstillfällen är ett bra sätt att ta del av de allra färskaste resultaten inom forskningen i socialt arbete i Finland. Det är ett bra sätt att få tips och inspiration inför det egna avhandlingsarbetet, både på kandidat- och magistersnivå. Deltar man i ett disputationstillfälle för första gången kan det vara intressant att veta lite mera om hur det går till: http://www.helsinki.fi/tohtoriksi/tilaisuus/kulku.htm