Organisation

Värd för OFTI 34 är Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet, i samarbete med Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion.

Arrangörskommittén
Professor Jan Lindström
Professor Camilla Lindholm
Forskardoktor Martina Huhtamäki
Madeleine Forsén (konferenssekreterare)
Susanna Siljander (forskningsassistent)
Markus Söderman (forskningsassistent)

Kontaktuppgifter
Postadress: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, PB 24,
00014 Helsingfors universitet, Finland
Besöksadress: Forsthuset, Unionsgatan 40 (4 vån.)

Sponsorer

 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen
På Finska, finskugriska och nordiska institutionen forskar och undervisar vi i finska och svenska, deras släktspråk och litteratur som skrivits på dessa språk. Som ett centrum för sådan forskning är institutionen den största och mest mångsidiga i Finland. Internationellt sett är institutionen ett betydande centrum för fennougristik och nordistik. När det gäller finska språket och finländsk litteratur är den världens största. http://www.helsinki.fi/sup/institutionen/index.html