Miksi Ohtussa viihdytään

Tiken esimiesfoorumi oli noin kuukausi takaperin. Esimiesfoorumin aiheena oli miettiä miten Tietotekniikkakeskuksesta tehdään haluttava työpaikka. Minä sain tehtäväkseni kertoa, miksi Ohtussa viihdytään.

Ohjelmistotuotantotiimissä on aina ollut hyvä työilmapiiri niin kauan kuin minä olen ollut mukana. Minä olen ollut tiimin jäsen jo viiden vuoden ajan,  sillä aloitin Ohtussa helmikuussa vuonna 2013.

Mietin tätä aihetta ja löysin neljä kokonaisuutta, jotka Ohtussa olennaisesti vaikuttavat siihen, että työnteko on kivaa.

Kaikki tekevät kaikkea – Autonomia – Muutokset – Avoimuus

Kaikki tekevät kaikkea

Ohtun työt ovat aika sirpaleisia ja ylläpitötyötä on paljon. Ylläpitotyötä voi organisoida monella eri tavalla esimerkiksi jakamalla vastuualueita tai antamalla jokaiselle henkilölle vastuujärjestelmän. Ohtussa tähän ei ole haluttu mennä vaan on päädytty ratkaisuun, jossa kukin tiimiläinen päivystää vuorollaan yhden viikon verran. Tällä tavalla tiimissä jokainen osaa ja tietää ylläpidettävistä järjestelmistä riittävästi, jotta pystyy tekemään päivystysluonteisia töitä. Näin vältämme yksinäisiä vastuita ja ilmapiiri pysyy avoimena. Päivystysratkaisu on hyvä myös sen takia, että silloin kaikki muut pystyvät keskittymään uuden kehittämiseen, kun yksi toimii portinvartijana ja suojelee muuta tiimiä päivystyskuormalta.

 Ohtun töiden jakauma Q1 2018

Varsinainen kehitystyö tehdään scrum -menetelmällä. Scrumissa onkin valmiiksi jo sisäänrakennettuna monia työhyvinvointiin liittyviä asioita. Scrum tekee työn näkyväksi ja mahdollistaa sen, että kaikki pystyvät tekemään kaikkea. Tiimi suunnittele yhdessä tuoteomistajan kanssa kahden viikon työt. Tiimi arvioi kuinka paljon töitä se kerkiää tehdä kahden viikon aikana. Tämän jälkeen työt pilkotaan pieniksi kokonaisuuksi, jotka ovat selkeitä ja helposti hallittavia. Tämän jälkeen tiimillä on kahden viikon työrauha, jolloin kokonaisuus ei enää muutu. Työn edistymistä seurataan kuitenkin jatkuvasti ja esteisiin puututaan heti eikä viiveellä. Jokaisen sprintin jälkeen myös kehitetään toimintaa, mietitään mikä meni hyvin ja missä on parannettavaa.

Autonomia

Asiantuntijat ovat parhaita henkilöitä arvioimaan miten oman alan työ kannattaa tehdä.

Sen takia tietyn raamin sisällä

 • Tiimi itse päättää kuinka työ tehdään​
 • Tiimi itse valitsee parhaiten soveltuvat teknologiat ja välineet​
 • Tiimi itseohjautuvasti päättää miten työt tehdään. Jokainen voi vaikuttaa​
 • Jokainen ohtulainen itse päättää työskentelytapansa​
 • Työn tuunaaminen oman näköiseksi on mahdollista​
 • Jokaisella on mahdollisuus syventyä haluamaansa aiheeseen​
 • Tiimi kehittää omaa toimintaansa

Muutokset

Muutokset nähdään usein huonona asiana, puhutaan myös muutosvastarinnasta. Muutokset voivat kuitenkin olla myös positiivinen asia, joka tuo energiaa ja uuden oppimisen intoa ihmisiin. Muutokseen suhtautuminen on erilaista, jos ihminen pääsee vaikuttamaan muutokseen.

Ohtussa on viimeaikoina ollut paljon muutoksia. Vuonna 2017 tiimin kokoonpano muuttui kolmella jäsenellä (yhteensä tiimiläisiä on seitsemän, joten prosentuaalisesti muutos on suuri). Saman vuoden aikana työtilat vaihtuivat Viikistä keskustan Porthaniaan DigiHubin tiloihin.

Kaikki, jotka tekevät digitaalista kehitystä, törmäävät siihen, että ala on jatkuvassa muutoksessa. Ohtu ei ole tästä poikkeus ja uudet teknologiat, kokeilu ja opiskelu ovat työn arkipäivää.  Miten muutokset sitten vaikuttavat? Ohtussa ainakin muutoksesta innostutaan, uusia teknologioita halutaan opiskella ja ottaa käyttöön. Muutostilanteessa suorituskyky aina hetkellisesti laskee ja ajoittain työnteko tuntuu rämpimiseltä. Pitkällä tähtäimellä muutos kuitenkin kannattaa!

Avoimuus

Avoimuus tarkoittaa työn läpinäkyvyyttä ja on yksi työhyvinvointiin eniten vaikuttavista asioista. Käytännössä avoimuus Ohtussa tarkoittaa sitä, ettei ole yksin vastuussa mistään ja että voi ilmaista suoraan, jos väsyttää tai ei jaksa. Tai jos tarvitsee apua. Silloin ei ole niin stressaantunut, kun ei ole yksin ongelmien kanssa. Mm. nämä kommentit tulivat Ohtulaisilta, kun kysyin heiltä tiimin avoimuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hyvinvoivassa työyhteisössä:

 • ollaan avoimia ja luotetaan​
 • innostetaan ja kannustetaan​
 • puhalletaan yhteen hiileen​
 • annetaan myönteistä palautetta​
 • pidetään työmäärä aisoissa​
 • uskalletaan puhua ongelmistakin​
 • säilytetään toimintakyky muutostilanteissa.​

 

Tiken Ohjelmistotuotantotiimi

Kevät tulee kohisten ja valon määrä lisääntyy. Mikä mainio aika startata Tiken Ohjelmistotuotannon oma blogi!

Mikä on Ohtu? Ketkä ovat Ohtulaiset?

”Laadukasta mittatilaussoftaa yliopistolaisilta yliopistolaisille”

Ohjelmistotuotantotiimi (Ohtu) on HY:n  Tietotekniikkakeskuksessa toimiva tiimi, jonka tehtäviä ovat järjestelmien kehitys ja ylläpito, uusien teknologioiden kokeilu sekä konsultointi ja opastus. Ohtu perustettiin 1.5.2008, joten tiimi viettää pian 10 v. syntymäpäiviään.

Miten Ohtussa työskennellään

Ohtussa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä ja Ohtun tilat sijaitsevat Porthaniassa keskustakampuksella. Ohtu tekee töitä scrum-mallin mukaan tiimitilassa. Tiimikulttuuri on avoin ja salliva. Tiimissä kaikki tekevät kaikkea ja pyrimme välttämään yksinäisiä vastuita. Jos joku tiimiläisistä ei osaa tehdä jotain häntä neuvotaan ja tehdään vaikka yhdessä. Tiimi päättää itse omista työtavoistaan ja usein myös käytettävistä teknologioista.

Päivystys hoidetaan viikon vuoroissa, jolloin jokainen tiimiläinen päivystää vuorollaan. Ylläpidettäviä järjestelmiä on kymmenkunta. Tiimin työajasta menee päivystykseen suunnilleen 30 %.

Teknologiat

Suurin osa Ohtun järjestelmistä on tehty javalla. Käyttöliittymäteknologioina meillä on käytössä JSP, javascript, React.js ja AngularJS. Lisäksi meiltä löytyy kokemusta MEAN-stackistä. CI/CD-järjestelmänä meillä on Jenkins ja kokeiluja tehdään Kontenalla ja Dronella.

Kirjoittaja on Ohtutiimin vetäjä Tiina. Jatkossa blogia päivittävät myös muut Ohtulaiset.