Yliopiston ja Alumniyhdistyksen yhteistyö vauhtiin

Kuten tiedekunnan dekaani äskeisessä kirjoituksessaan totesi, vuoden 2010 alussa voimaantullut yliopistojen asemaa ja hallintoa koskeva muutos on muuttanut toimintatapoja ja rakenteitakin yliopistomaailmassa. Se on osaltaan vauhdittanut myös Alumniyhdistyksen aktiviteetit yliopistoon ja opiskelijoihin uudelle tasolle.

Vuosille 2013 – 2016 tekemämme strategian tavoitteena on muun muassa alumnien vapaaehtoistyön organisoiminen ja mallintaminen ohjelmiksi, jotka ovat yliopistolle hyödyllisiä ja meille alumneille kiinnostavia. Opiskelijoiden tarpeiden ja näkemysten kuuleminen on tietysti olennainen osa ohjelmien valmistelussa.

Minusta avainasemassa ovat tiedekunnat ja opiskelijat, joiden kanssa toivon voivamme yhteisiä hankkeita kehittää.

Helsingin Yliopiston Alumniyhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä viimeisen neljän vuoden aikana 2500 jäsenestä 5000:een. Meillä alkaa siis olla ”henkisiä” ja kokemuspohjaisia resursseja tarjota yhteistyölle.

Käymissämme keskusteluissa yliopiston johdon kanssa suuntaviivat ovat yhteiset. Käytännön kokemusta esimerkiksi työmarkkinoista, työelämästä ja  sen muuttuvista tarpeista on hyödynnettävä.

No missä nyt mennään?

  1. Humanistisen tiedekunnan kanssa käynnistetty Rakentava kumppanuus antaa palautetta nykyopetuksesta ja pohtii sen kehittämistä työelämän näkökulmasta.
  2. Valttikortti on Alumniyhdistyksen uraauurtava yhteistyöhanke, joka parantaa yliopisto-opiskelijoiden työelämäntaitoja ja edistää heidän työllistymistään. Lähtökohtana ovat Helsingin Yliopiston Urapalveluiden ja yliopiston johdon kanssa käydyt keskustelut. Ideana on selvittää, mitä haasteita opiskelijat kohtaavat opiskelun eri vaiheissa ja miten alumnit voisivat yhdessä yliopiston kanssa osallistua ongelmien ratkaisemiseen. Hanketta on pilotoitu yhteistyössä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kanssa.
  3. Vuoden 2014 alusta uudistettuun tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyöhanke on vasta vireillä. Sen tavoitteena on tuoda varsinaisen ”substanssiopiskelun” rinnalle monipuolista yleissivistävää tietoa yhteiskunnasta, sen lainalaisuuksista, kansainvälisyydestä etc.

Siis yhteistyöhankkeita on jo olemassa. Uskon, että myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa olisi kiinnostusta keskustella alumnien kanssa asioista, jotka tukisivat opiskelua ja edistäisivät valmistautumista työelämään ja siellä pärjäämistä. Pykälä, tiedekunta ja alumnit – siinä moderni kolmikanta!

Kyse on loppujen lopuksi aika arkipäiväisistä asioista. Laitoksittain, tiedekunnittain ja myös suuremmissa yksiköissä tarpeet ja tavat luonnollisesti vaihtelevat. Yhtä muottia ei ole.

Kiitos Kimmo Nuotiolle, että tarjosit minulle tilaisuuden vierailla sivuillanne.

Ryhdytään toimiin!

Seppo Riski

oikeustieteen alumni, entinen pykäläläinen, Helsingin Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

 

Humanistisen tiedekunnan kanssa käynnistetty rakentava kumppanuus antaa palautetta nykyopetuksesta ja pohtii sen kehittämistä työelämän näkökulmasta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *