About Deleted User

Special user account.

Sino-US Relations, Indo-Pacific Security and International Law

Earlier this month, US President Donald Trump visited China during his trip to Asia. In his talks with Chinese President Xi Jinping, President Trump discussed Asian security issues, including the South China Sea dispute and the North Korean nuclear situation.

At the same time at the University of Helsinki, the South China Sea and North Korea were the topics of keynote speeches given by visiting Chinese scholars – Shi Yinhong (Renmin University) and Li Mingjiang (Nanyang Technological University) – at two keenly anticipated events: the Finnish Institute of International Affairs‘ annual China Research Day and the Finnish University Network for Asian Studies’ Asian Studies Days.

The theme of these events was ‘China-US Relations and Asian Security’, and both were co-organized by the Finnish Center of Chinese Law and the Chinese Legal Culture and the Faculty of Law at the University of Helsinki .

The theme of this year’s China Research Day and Asian Studies Days was timely and important, especially given the concurrent visit of President Trump to China. As was emphasized in the keynote speeches and subsequent discussions, the relationship between China and the US is, and will remain, a critical dynamic in Asian and global security for the foreseeable future.

As the event organizers noted, the backdrop to the theme of this year’s events – and the larger framework in which discussions between the US and Chinese Presidents took place – was the relative stability, prosperity and increasing transnational connectivity of the Asian region over the last three decades.

But recent developments suggest that the regional security situation is increasingly volatile.

First, North Korea poses a threat to regional stability for two reasons: its nuclear threat and the instability of its regime. In response to North Korea’s nuclear, WMD and proliferation programs, the United Nations Security Council, as well as many states, have implemented sanctions in relation to North Korea .

The second development discussed in the keynote addresses was the South China Sea dispute. China, the Philippines, Malaysia, Taiwan, Brunei and Vietnam have for centuries had a long-standing dispute over territory in the South China Sea. But China’s increased militarization of the area and disregard for international law have served to escalate tensions.

China Naval drills

Chinese and Russian vessels during a China-Russia naval joint drill off south China’s Guangdong Province in September 2016. In July 2017, Chinese and Russian naval forces carried out joint military simulation exercises in the Baltic Sea –  the first joint naval exercise China and Russia have held in the region (Source: Xinhua File Photo/Zha Chunming)

Another troubling development that is the often overlooked is the East China Sea situation and the risks it poses. The East China Sea, where eight uninhabited islands controlled by Japan are hotly contested by China, has perhaps even greater potential to ignite into armed conflict. China has similarly increased its military activity in the region.

Add to this volatile mix President Trump, whose approach to security in the Indo-Pacific has been characterized by equivocation and ambivalence. President’s Trump’s recent visit to Asia was ostensibly made to underscore his ‘commitment to longstanding US alliances and partnerships, and reaffirm US leadership in promoting a free and open Indo-Pacific region’. But immediately after leaving China, President Trump seemed to discard the notion of the ‘Indo-Pacific dream’. The Trump presidency has had the effect of not only magnifying tensions in the US-China relationship, but has fueled greater uncertainty in the increasingly fragile Asian security situation.

The implications of the Sino-US relationship for security in the Indo-Pacific are manifold and critical.

As was mentioned during the events at the University of Helsinki, the challenge is that the US and China have different visions for global order over the next century. And there are clear tensions between US and China regarding security in Asia. The Trump presidency aside, longstanding US policy has been to defend and expand US security and other interests in the region. In contrast, under the leadership of President Xi, China has increasingly positioned itself as a replacement to US leadership not just in Asia but globally. In addition to President Xi’s signature ‘One Belt One Road’ initiative, China’s ‘New Asian Security Concept’ sees the US-led regional security order being gradually replaced by China, which will provide incentives to regional states if they acquiesce to China’s strategic goals.

The rationale underpinning China’s position for regional security dominance is that only an Asian power can lead Asian states. Indeed, Chinese influence has waxed as US influence has waned. David Shambaugh, Professor of Political Science and International Affairs at George Washington University, writes that ‘the perceptual shift in the balance of power and the balance of influence away from the U.S. and towards China is unmistakable, and is evident in many spheres and in many countries’. From a defence perspective, allies feel they can no longer rely on the US to protect their interests.

But militarily the US remains a force to be reckoned with. It’s unlikely that US military influence will be displaced for many years to come, given the huge US naval presence in Asia and its network of allies. Because of US military strength, deep economic inter-dependency between the US and China, and for a variety of other reasons, former Australian Prime Minister and frequent commentator on the US-China relationship, Kevin Rudd, is right in arguing that direct military confrontation between China and the US is unlikely for at least the next decade.

Speculations of future armed conflict in Asia aside, what became clear through the events held at the University of Helsinki is that the theme of US-China relations and its implications for Asian security is a live and pressing issue with far-reaching implications for both the Indo-Pacific region and the world. Both events were over-subscribed and attended by people from different professional backgrounds – academics, students, Finnish government officials, foreign diplomats (including the Chinese Ambassador to Finland), those from the business and non-profit sectors, and Finnish media.

Such keen interest is a clear testimony to the need for ongoing research and education into Sino-US relations and the implications it has for international law, security and relations. The Finnish China Law Center and Faculty of the Law at the University of Helsinki look forward to co-organizing these important annual events in the future.

Stuart Mooney is Coordinator of the Finnish Center of Chinese Law and Legal Culture at the University of Helsinki. Previously, he was a Legal Specialist in the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, where he implemented, administered and enforced United Nations Security Council sanctions and Australian autonomous sanctions in relation to North Korea and other countries.

Yhteisöllistä palvelua

MIT:n kansantaloustieteen professori Bengt Holmström nosti äskettäin (HS 13.4.2014) esille suomalaisten yliopistojen tilan. Mielenkiintoista on, että hän pitää opetusta tärkeimpänä tehtävänä. Verrattuna amerikkalaisiin opiskelijoihin suomalaiset ovat Holmströmin mukaan peruskoulussa ja lukiossa amerikkalaisia edellä, mutta korkeakouluissa etumatka menetetään.

Itselleni on noin kymmenen vuoden suomalaisessa yliopistomaailmassa työskentelyn aikana syntynyt vaikutelma, että monet kokevat opetukseen menevän ajan olevan pois tutkimukselta. Opetus hoidetaan vanhoin rutiinein, jotta päästään mahdollisimman pian tekemään omaa tutkimusta. Tämä on toki yleistys eikä kerro läheskään kaikkea yliopistoissa tehtävästä hienosta työstä. Siitä huolimatta Suomessa tulisi miettiä uudestaan, miten tutkimuksen ja opetuksen välinen työnjako ymmärretään. Tulisiko niitä päätehtävien tasolla edes erottaa toisistaan?

Holmström toteaa myös seuraavaa: ”Opiskelijoista on välitettävä samalla tavalla kuin kauppa välittää asiakkaistaan. Eihän kauppa voi syyttää heikosta myynnistään huonoja asiakkaitaan.”

Näinhän se juuri on. Ei tietenkään ole opiskelijoiden syy, jos opetusta ei seurata. Kysyntä vastaa opetuksessakin tarjontaan. Meillä on – kärjistäen ilmaistuna – kenties liian pitkään tuudittauduttu siihen, että yliopiston nimi takaa laadun sisällöstä riippumatta. Jos ja kun kilpailu yliopistojen välillä myös opetustarjonnassa lisääntyy, laatuun on välttämättä panostettava.

Tieteentekijä on ennen muuta yhteisöllisessä palveluammatissa ja tämän pitäisi näkyä kaikessa yliopiston toiminnassa. Tutkimusta tehdään tieteen ja yhteiskunnan vuoksi. Opetusta tehdään tieteen ja yhteiskunnan vuoksi. Päämääränä on lopulta paras mahdollinen, laajasti palveleva yliopisto.

Esimerkiksi oikeustieteellisessä tutkijaopettajan tehtävänä on kouluttaa parhaita mahdollisia juristeja yhteiskunnan eri lakimiestehtäviin. Pitäisi olla jokaisen kunnia-asia, että tiedekunnasta valmistuu Suomen parhaita juristeja. Tämä on myös koko yhteiskunnan edun mukaista.

Nyky-yhteiskunnan palvelutehtävissä yhteisöllisyys korostuu. Pyritään yhteisen hyvän saavuttamiseen. Jos opiskelija kokee opiskeluaikanaan saaneensa parasta mahdollista opetusta, on todennäköisempää, että hän jatkossakin haluaa olla osana tiedekuntaa alumnina, jatko-opiskelijana tai jossakin muussa roolissa. Pitäisi tehdä asiat niin, että mukana halutaan olla valmistumisen jälkeenkin. Näin myös rakentuu yhteisöllinen Helsingin oikis.

 

Sakari Melander

Rikosoikeuden apulaisprofessori (1.5.2014 alkaen), Helsingin yliopisto

 

Yliopiston ja Alumniyhdistyksen yhteistyö vauhtiin

Kuten tiedekunnan dekaani äskeisessä kirjoituksessaan totesi, vuoden 2010 alussa voimaantullut yliopistojen asemaa ja hallintoa koskeva muutos on muuttanut toimintatapoja ja rakenteitakin yliopistomaailmassa. Se on osaltaan vauhdittanut myös Alumniyhdistyksen aktiviteetit yliopistoon ja opiskelijoihin uudelle tasolle.

Vuosille 2013 – 2016 tekemämme strategian tavoitteena on muun muassa alumnien vapaaehtoistyön organisoiminen ja mallintaminen ohjelmiksi, jotka ovat yliopistolle hyödyllisiä ja meille alumneille kiinnostavia. Opiskelijoiden tarpeiden ja näkemysten kuuleminen on tietysti olennainen osa ohjelmien valmistelussa.

Minusta avainasemassa ovat tiedekunnat ja opiskelijat, joiden kanssa toivon voivamme yhteisiä hankkeita kehittää.

Helsingin Yliopiston Alumniyhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä viimeisen neljän vuoden aikana 2500 jäsenestä 5000:een. Meillä alkaa siis olla ”henkisiä” ja kokemuspohjaisia resursseja tarjota yhteistyölle.

Käymissämme keskusteluissa yliopiston johdon kanssa suuntaviivat ovat yhteiset. Käytännön kokemusta esimerkiksi työmarkkinoista, työelämästä ja  sen muuttuvista tarpeista on hyödynnettävä.

No missä nyt mennään?

  1. Humanistisen tiedekunnan kanssa käynnistetty Rakentava kumppanuus antaa palautetta nykyopetuksesta ja pohtii sen kehittämistä työelämän näkökulmasta.
  2. Valttikortti on Alumniyhdistyksen uraauurtava yhteistyöhanke, joka parantaa yliopisto-opiskelijoiden työelämäntaitoja ja edistää heidän työllistymistään. Lähtökohtana ovat Helsingin Yliopiston Urapalveluiden ja yliopiston johdon kanssa käydyt keskustelut. Ideana on selvittää, mitä haasteita opiskelijat kohtaavat opiskelun eri vaiheissa ja miten alumnit voisivat yhdessä yliopiston kanssa osallistua ongelmien ratkaisemiseen. Hanketta on pilotoitu yhteistyössä maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kanssa.
  3. Vuoden 2014 alusta uudistettuun tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyöhanke on vasta vireillä. Sen tavoitteena on tuoda varsinaisen ”substanssiopiskelun” rinnalle monipuolista yleissivistävää tietoa yhteiskunnasta, sen lainalaisuuksista, kansainvälisyydestä etc.

Siis yhteistyöhankkeita on jo olemassa. Uskon, että myös oikeustieteellisessä tiedekunnassa olisi kiinnostusta keskustella alumnien kanssa asioista, jotka tukisivat opiskelua ja edistäisivät valmistautumista työelämään ja siellä pärjäämistä. Pykälä, tiedekunta ja alumnit – siinä moderni kolmikanta!

Kyse on loppujen lopuksi aika arkipäiväisistä asioista. Laitoksittain, tiedekunnittain ja myös suuremmissa yksiköissä tarpeet ja tavat luonnollisesti vaihtelevat. Yhtä muottia ei ole.

Kiitos Kimmo Nuotiolle, että tarjosit minulle tilaisuuden vierailla sivuillanne.

Ryhdytään toimiin!

Seppo Riski

oikeustieteen alumni, entinen pykäläläinen, Helsingin Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

 

Humanistisen tiedekunnan kanssa käynnistetty rakentava kumppanuus antaa palautetta nykyopetuksesta ja pohtii sen kehittämistä työelämän näkökulmasta.