Hanke

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeen tavoite on tarjota maa- ja metsätalouden toimijoille kattava ja ajantasainen vastaus kysymykseen: Miten maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettuja soita voidaan käyttää  mahdollisimman kestävästi? Samalla tarjotaan tutkittua tietoa aiheesta käytävän julkisen keskustelun pohjaksi.

Soiden käytön asiantuntemus yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kootaan yhteen ja ratkaisuja ympäristöhaasteisiin esitetään yleistajuisessa muodossa. Hankkeen tulokset julkaisee Suoseura vapaasti kaikkien käyttöön.

Käsiteltävät kysymykset:

 • Miten soiden ojitus maa- ja metsätalouteen ja turpeennostoa varten vaikuttaa vesistöihin, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen?
  • vaikutusmekanismit
  • vaikutuksen suuruus ja merkitys/ha ja valtakunnan tasolla
 • Miten erilaiset peltojen ja metsien käyttötavat vaikuttavat?
  • eri viljely- ja metsänkasvatusmenetelmät
  • maankäytön muutokset (pellonraivaus, metsitys, kosteikkoviljely, ennallistaminen, turpeennostoalueiden jälkikäyttö)
 • Synteesi
  • millaiset menetelmät ja maankäyttömuodot sopivat parhaiten erilaisille soille?
  • ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutusten sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden synergiat ja ristiriidat

Hankkeen kesto: 2019-2020
Hankkeen toteutus: Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto
Hankkeen rahoitus: Suomen Metsäsäätiö
Lisätiedot: Paavo Ojanen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)