Opetuksen tuetut verkkopalvelut

Tuetut palvelut ovat yliopiston ylläpitämiä verkkopalveluja, joille opetusteknologiakeskus tarjoaa ohjeistusta, tukea ja koulutusta.

 • Adobe Connect
  Adobe Connect eli AC on verkkokokousympäristö (web-conferencing), jossa voidaan reaaliaikaisesti kommunikoida www-selaimella jakaen videokuvaa ja ääntä. AC on Tietotekniikkakeskuksen tarjoama palvelu.
 • Blogit
  Verkkojulkaiseminen väline mm. kurssille, seminaarille tai tapahtumalle.
 • E-lomake
  Sähköisellä lomakkeella voidaan kerätä ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja.
 • Learn
  Oppimisen ja opetuksen palautejärjestelmä.
 • Matskut
  Oppimateriaalien jakelupalvelu.
 • MOOC
  Alusta avoimen (massiivisen) verkkokurssin järjestämiseen.
 • Moodle
  Verkko-oppimisympäristö tarjoaa monipuolisia vuorovaikutteisen verkkotyöskentelyn mahdollisuuksia niin lähiopetuksen tueksi kuin verkkokurssillekin.
 • Plagiaatintunnistus Urkund
  Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen.
 • Presemo
  Aktivointisovellus sopii opetuksen aikaiseen opiskelijoiden aktivointiin esimerkiksi massaluennolla kysymyksin, äänestyksin ja keskusteluin.
 • Tenttiakvaario
  Tila joustavaan sähköiseen tenttimiseen.
 • UniTube
  UniTube-palvelun avulla yliopiston henkilökunta voi omatoimisesti tehdä ja julkaista yliopistotyöhön liittyviä videotallenteita. UniTube on Tietotekniikkakeskuksen tarjoama palvelu.
 • Wiki
  Ryhmätyöväline, joissa voidaan lukemisen ohella myös helposti lisätä ja muokata sisältöjä.