Kurssikerta 6: GPS paikannusta ja hasardeja

Kuudes kurssikertamme alkoi reippaalla happihyppelyllä. Nappasimme GPS-laitteen kouraan ja lähdimme vaeltelemaan Kumpulan lähimaastoon merkkaillen haluamiamme pisteitä aina toisinaan. Oma ryhmäni löysi jännittävän Eternal Erection -bussin, toivoi voivansa muuttaa Limingantien puutaloihin ja ihasteli siirtolapuutarhoja. Luokassa ryhmien pisteet sijoitettiin koordinaatein kartalle ja katsottiin, josko GPS-paikannus oli osoittautunut paikkansa pitäväksi. Ja olihan se. Muut ryhmät olivat paikallistaneet muun muassa roskiksia ja liiketoimitiloja. Siirsimme keräämämme tiedon Excelin kautta MapInfoon ja lepuutimme sieluamme kättemme jäljen äärellä, kartan pistekaaosta katsellen.

Seuraavassa työssä kokeilimme valmiin aineiston peliautomaattien paikkatiedon sijoittamista kartalle. Tästä harjoituksesta oppimiamme taitoja pääsimme soveltamaan hasardikartan luomisessa. Tämä itsenäistehtävä alkoi Excelin pyörittelyllä, jossa suomut repäistiin silmieni päältä. Tähän mennessä olin aina käsin näpytellyt tiedot taulukkoon, mikäli ne eivät itsestään solahtaneet soluihin. Opin kuitenkin, että Excelissä oli aivan erityinen toiminto tätä varten. Tällä toiminolla tiedon kuin tiedon sai helposti sarakemuotoon, vaikka aluksi tilanne olisi ollut kaoottinen. Tästä riemastuneena viha-rakkaussuhteeni Exceliin muuttui ainakin hetkeksi silkaksi ehdottomaksi rakkaudeksi.

hasardit kartta

Kuva 1. Vuodesta 1980 eteenpäin tapahtuneet yli 8 richterin maanjäristykset, meteoriittitörmäykset ja aktiivisten tulivuorten sijainti.

Päädyin lisäämään omalle kartalleni (kuva 1) tiedot meteoriittitörmäyksistä ja maanjäristyksistä(yli 8 richteriä) vuodesta 1980 lähtien. Lisäsin kartalle myös tiedon tulivuoren purkauksista vuodesta 1964 lähtien, sillä tulivuoriaineisto oli valmiiksi luokiteltu ja tuorein purkausluokka oli 1964 jälkeen tapahtuneet purkaukset. Tulivuoret ja maanjäristykset osuivat samoille tienoin, mikä selittynee helposti niiden molempien tyypillisellä sijainnilla mannerlaattojen saumakohdissa. Sen sijaan meteoriittitörmäykset näyttäisivät osuneen melko laajalle alalle ja hajanaisesti ympäri maan kuorta. Meteoriitti törmäyksiä tapahtuu todennäköisesti myös merialueilla, mutta näistä törmäyksistä ei usein saada tietoa. Valtaosa meteoriittitörmäyksistä 1980 luvusta lähtien näyttäisi osuneen kääntöpiirien väliselle alueelle, joskin joitakin poikkeuksia on.

Opetusmielessä karttaani voisi käyttää riippuvuuksien tarkasteluun. Ensimmäiseksi voisi tarkastella aiheutuvatko maanjäristykset usein meteoriittitörmäyksistä. Helposti nähdään, että suuret maanjäristykset ja meteoriitti törmäykset eivät sijaitse samoilla alueilla. Meteoriitti törmäyksillä siis tuskin on suurempaa yhteyttä maanjäristyksiin. Seuraavaksi voidaan tarkastella tulivuorten ja maanjäristysten sijaintia kartalla. Nämä kaksi ilmiötä näyttävät tapahtuvan samoilla alueilla. Voidaanko silloin vetää johtopäätös, että tulivuorenpurkaukset aiheuttavat voimakkaita maanjäristyksiä? Toki tulivuorenpurkauksiin saattaa liittyä jonkinasteista maanjärinää, mutta 8 Richteriin tämänkaltaiset tärinät yltävät harvoin. Tämä kartta on oivallinen esimerkki korrelaation ja syy-seuraussuhteen erosta. Vaikka kaksi ilmiötä esiintyisi samalla alueella samaan aikaan, ne eivät silti välttämättä ole toistensa syy ja seuraus.

Kuva 2. Mannerlaattojen saumakohdat (opinnot.internix.fi 2014)

Sen sijaan kahdella selitettävällä ilmiöllä saattaa olla yhteinen selittävä tekijä. Sekä tulivuoret että sijaitsevat mannerlaattojen saumakohdissa (kuva 2). Mannerlaattojen saumat ja niiden liikkuminen toisiaan vasten saattaakin siis selittää sekä tulivuorien runsauden että voimakkaiden maanjäristysten määrän. Meteoriittitörmäykset taas eivät ole millään muotoa mannerliikuntoihin kytkeytyneitä ja siksi ne eivät seuraakaan samanlaista alueellisen jakautumisen mallia kuin kaksi muuta hasardia. Kuten Lyytikäinen (2014) blogissaan pohtii, karttaa voisikin käyttää tarkastellessa “maanjäristyksien ja vulkaanisen toiminnan yhteyttä litosfäärilaattojen saumakohtiin”.

Luomani kartan avulla voidaan valmentaa myös karttakriittiseen tarkasteluun. Tulivuorien ja maanjäristysten lukumäärä näyttää huomattavasti suuremmalta, kun tarkasteluväliä pidennetään käsittämään esimerkiksi kaikki maailman tulivuoret (howmanyarethere.net 2014). Sama ilmiö on havaittavissa maanjäristysten määrää tutkaillessa. Karttojen välittämään informaatioon voi myös suhtautua kriittisesti. Oma karttani ei tarjoa minkäänlaista tietoa meteoriittitörmäysten suuruudesta. Toiset lähteet voivat tarjota tämänkin tiedon, mikä muuttaa kartan ulkoasua merkittävästi (seismo.berkeley.edu 2008).

LÄHTEET

opinnot.internix.fi (2014). <http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/ge/ge1/3_planetaarisuus/362?C:D=ixX8.ixpG&m:selres=ixX8.ixpG>Luettu 27.2.2014

Seismo.berkeley.edu (2008). <http://seismo.berkeley.edu/blog/seismoblog.php/2008/09/29/where-earthquakes-occur> Luettu 27.2.2014

howmanyarethere.net (2014) <http://www.howmanyarethere.net/how-many-volcanoes-are-there-in-the-world/> Luetty 27.2.2014

Lyytikäinen, Satu (2014). <https://blogs.helsinki.fi/sealyyti/> Luettu 27.2.2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *