Kartat

Kolmannen asteen koulutuksen suorittaneiden osuus koko kunnan väestöstä
Kuva 1. Ensimmäinen kurssikerta. Kolmannen asteen koulutuksen suorittaneiden osuus koko kunnan väestöstä
Työttömyysaste ja puhtaan alkoholin myynti 18 vuotta täyttäneitä kohti kunnittain Pohjois-Suomessa.
Kuva 2. Toinen kurssikerta. Työttömyysaste ja puhtaan alkoholin myynti 18 vuotta täyttäneitä kohti kunnittain Pohjois-Suomessa.
Kuva 3. Suomen valuma-alueiden tulvaindeksien ja järvisyyden korrelaatio.
Kuva 3. Suomen valuma-alueiden tulvaindeksien ja järvisyyden korrelaatio.
Kuva 4. Neljännen kurssikerran harjoitus. Kartassa puolen kilometrin resoluutiolla väestön keskimääräinen ikä.
Kuva 4. Neljännen kurssikerran harjoitus. Kartassa puolen kilometrin resoluutiolla väestön keskimääräinen ikä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia, kevät 2015