Viides kurssikerta

Kurssikerran aiheena oli puskurivyöhykkeet ja erilaiset siihen liittyvät aineiston analyysit. Esimerkiksi lentokenttien melualueilla asuvien ihmisten lukumäärää tai näiden ikäjakaumaa. Tuntuu, että jokainen kerta on edellistä mielenkiintoisempi ja käytännönläheisempi.

Tavoitteena oli ymmärtää, miten MapInfolla puskurivyöhykkeitä luodaan ja miten niiden analysointi käytännössä toimii. Puskurivyöhykkeillä on todella suuri merkitys työkaluna ja niillä voi tutkia monia hyvin erilaisiakin aineistoja.

Esimerkiksi perinteinen julkisen liikenteen verkon kattavuus voidaan analysoida kun tiedetään pysäkkien sijainnit ja asutuksen sijainti. Asetetaan oletukseksi, että 200 metriä pysäkille linnuntietä on maksimietäisyys hyvälle kattavuudelle. Puskuroimalla jokaisen pysäkin saisimme helposti tietoa siitä, kuinka monta prosenttia tietyn alueen väestöstä ei ole määrittelemällämme alueella.

Varsinaisia harjoituksia teimme Malmin ja Helsinki-Vantaan lentoasemien läheisyydessä asuvien ihmisten lukumäärästä. Piirsimme kiitoradat, jonka jälkeen asetimme kahden ja yhden kilometrin puskurivyöhykkeet ja vertailimme kenttien  läheisyyden asutuksen alueellista jakautumista.

Helsinki-Vantaan lentokentän kanssa teimme muutamia lisäharjoitteita, sillä saatavilla oli lentomelua kuvaava isaritmiaineisto. Tuotimme aineistoa eri meluasteiden alueella asuvien ihmisten lukumäärästä. Lentomelua kuvaava isaritmikartta oli todella mielenkiintoinen ja jonkin asteista meluhaittaa koitui todella suurille alueille. Esimerkiksi 55 desibelin melualuekin oli yllättävän suuri.

Toinen mielenkiintoinen puoli lentomelussa on sen voimakas suuntautuneisuus kiitoratojen mukaan. Luonnollisesti melualue ei ole ympyrän muotoinen vaan venyy lentokoneiden laskusuuntaan useita kilometrejä. Jopa vain parin kilometrin ero asuinalueella saattaa tehdä huikean vaikutuksen meluhaittaan. Itse asuin suurimman osan elämästäni Vantaanlaaksossa, joka on melko suoraan kiireisen lentoreitin kohdalla. Puolitoista vuotta sitten muutaman kilometrin päähään Myyrmäkeen muuttaessani yllätyin suuresti, sillä lentokoneiden melu on olematon. Ennen muuttoa oletin, että näin pieni matka ei vielä juuri vaikuttaisi, ainakaan tällä mittakaavalla.

Puskurivyöhykkeet ovat siis todella monipuolisia ja hyödyllisiä. Kurssikerralla harjoittelimme myös analyysien tekemistä aineistoista ja niiden esittämistä kartalla. Havainnollistin uima-altailla varustettujen rakennuksien jakautumista eri alueille, eri rakennustyypeille ja kuinka paljon asukkaita sellaisissa rakennuksissa asuu.

Olin äimistynyt aineistojen analysoinnin helppoudesta ja siitä, kuinka nopeasti erilaisia lukuja voimme tuottaa. Vaikka olen eittämättä noviisi MapInfon käsittelyssä, tuntuu se nyt jo ällistyttävän kätevältä työkalulta maantieteilijälle. Vielä kun oppii lukemaan tuloksia ja taulukoita paremmin, niin varsinaisten tulostenkin analysointi helpottuu huomattavasti. Kurssikerran alkupään harjoituksissa huomasin nimittäin puolivälissä kirjanneeni täysin vääriä lukuja ylös. Taisin innostua lukuisista mahdollisuuksista ja hämäännyin hetkeksi, onneksi puskurivyöhykkeiden pyörittely tuntui niin helpolta ja oikeiden lukujen palauttaminen onnistui hetkessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *