Seitsemäs kurssikerta

Viimeinen kurssikerta, loppuhuipentuma, jäi kokematta. Pari viikkoa Tansaniassa oli omiaan sekoittamaan pienillä aivoilla varustetun ihmisen työrutiinin, eikä valmista meinannut tulla millään. Tässä se kuitenkin – kaikesta huolimatta, yllätyksenä ja täysin pyytämättä – on! Loppu, valmis, finito!

 

Väestöntiheys neliökilometriä kohti 2002 ja nautakarjan määrä 2008.
Kuva 8. Väestöntiheys neliökilometriä kohti 2002 ja nautakarjan määrä 2008.

Päätökseni visualisoida kahta teemaa Tansaniasta ei osoittautunut helpoksi. Aineistoa oli huomattavan vaikea löytää ja muokata yhtenäiseksi mutta lopputulos palkitsee silti. Harmillisesti väestöntiheys on vuodelta 2002 (vaikka metatiedoissa lukee aineiston päivittyvän vuosittain) ja nautakarjan määrätkin vuodelta 2008. Matkalla oppimani lentolause “Pole, pole. There’s no hurry in Africa.” on näemmä varsin totta.

Usein Tansaniasta näkee yleistyksen köyhä maaseutumainen etelä ja rikkaampi, urbaani pohjoinen. Halusin lähteä tutkimaan tätä hypoteesia. Toisaalta halusin lähteä eri kautta, kuin ensisilmäykseltä luulisi. Vältin pelkkiä dollarilukuja ja halusin tutkia Tansaniaa maaseudun kannalta. Mietin mitkä muuttujat kuvaisivat todellisuutta parhaiten ja saatavilla olevasta aineistosta päädyin taajama-asutusta tukemaan väestöntiheyteen.

Varallisuutta oli astetta hankalampi kuvata. Kuten monet muutkin Saharan eteläpuolisen Afrikan maista, on Tansania talouden mittareilla köyhä. Ostovoimakorjattu bruttokansantuote henkeä kohden oli vuonna 2014 vain reilut 1 800 Yhdysvaltain dollaria (IMF 2014). Kehittyneisyydestä kertoo myös se, että kansantulosta yli neljännes, 26.5% tuli alkutuotannosta vuonna 2013 (NBS, 2014).

Kenties oiva varallisuuden mittari kehittyvällä Tansanian maaseudulla on siten karjan määrä, joka maaseudulla realisoituu paremmin kuin dollarit. Varallisuudesta kertoo usein nimenomaan karjan määrä, jolla voi harjoittaa vaihtotaloutta sekä ylläpitää ravinnontarvetta. Myös nautakarjan määrässä on havaittavissa selkeä etelä-pohjoisgradientti.

Lähteet

IMF = International Monetary Fund (2014). World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. International Monetary Fund, Publication Services, Washington.

NBS = National Bureau of Statistics (2014). Statistical abstract 2013. National Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Dar es Salaam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *