Tag Archives: internet

Afrikan konfliktit ja internetkäyttäjät

Käsittelimme kolmannella kurssikerralla myös tietokantoja, joissa oli tietoja Afrikan timanttikaivoksista, öljykentistä, internetkäyttäjien lukumäärästä ja Afrikassa tapahtuneista konflikteista.

Teimme nopeita harjoituksia, joissa laskimme tietyn valtion rajojen sisäpuolelle jäävien esimerkiksi konfliktien määrää mutta aineistoissa olisi riittänyt potkua monimutkaisempiinkin toimintoihin. Informaatiota löytyi vuosiluvuista laajuuksiin ja tuottavuuksiin.

Mielenkiintoisia potentiaalisesti tutkittavia aiheita löytyy monia. Internet on ehkä suurin askel viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana. Sen vaikutusta olisi mielekästä tutkia muihin kuvattuihin asioihin, simerkiksi konfliktien kokoon. Onko internet mahdollistanut suurempien väkijoukkojen saattamisen yhteen tietyn aatteen alla? Vai onko se kenties lieventänyt konflikteja globaalin huomion paineen alla? Toisaalta asioiden korrelaatiosta on vaikea löytää todisteita, vaikka näennäinen yhteys löytyisikin.

Internet on länsimaissa jo yksi perustarpeista. Siinä missä eläminen ilman vettä ja ravintoa on mahdotonta, olisi internetin äkillinen katoaminen epäilemättä katastrofaalinen, lähes apokalyptinen tapahtuma.

Monissa Afrikan maissa parhaimmillaankin vain puolella väestöstä on mahdollisuus kirjautua globaaliin verkkoon. Voi olla, että nimenomaan konfliktit ovat tietyissä maissa estäneet internetin leviämisen  ja täten eliminoineet vaikutuksen.

Toni Ruikkala nosti blogissaan esille samasta aiheesta toisen näkökulman. Kirjoittaja huomautti internetin käyttäjien lukumäärän kasvun tai vähenemisen olevan mahdollisesti sidoksissa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hänen mukaansa rauhallisesta ilmapiiristä nauttinut yhteiskunta kokeisi tasaista kasvua myös internetkäyttäjien piirissä. Toisaalta väheneminen kulkisi käsi kädessä konfliktien kanssa.

Lähteet

Ruikkala, T. (2015). Kurssikerta 3 – Timantteja, öljyä ja tulvia. Ruikkalan PAK-blogi 2015. 3.2.2015
<https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/2015/02/02/kurssikerta-3-timantteja-oljya-ja-tulvia/>