Tag Archives: pääkaupunkiseutu

Neljäs kurssikerta

Paikkatietokurssi etenee ja viimeistään tässä vaiheessa tuntee olevansa vähintään ammattilaisen tasolla teemakarttojen tuottamisessa.

Tällä kerralla vuorossa oli ensin teoriaa piste- ja ruutuaineistoista, jonka jälkeen sovelsimme teorian käytäntöön. Tuloksena oli väentiheyskartta pääkaupunkiseudusta, joka oli todella näyttävä ja siitä innostuneena lähdin tutkimaan minkä ikäistä väestöä alueelta mahtaa löytyä.

Kuva 4. Neljännen kurssikerran harjoitus. Kartassa puolen kilometrin resoluutiolla väestön keskimääräinen ikä.
Kuva 4. Neljännen kurssikerran harjoitus. Kartassa puolen kilometrin resoluutiolla väestön keskimääräinen ikä.

Jostain syystä teemakartta näyttää hävettävän suttuiselta. Reunojen poistaminen ruuduilta oli tietoinen valinta ja vielä MapInfossa tekele näytti miellyttävältä. Ilmeisesti kuvan resoluution tulee olla isompi, mikäli siitä haluaa saada tuollaisena nätin näköisen. Ensi kerralla toisin, opitaan opitaan!

Joka tapauksessa, karttaa laatiessa säädin luokkien määrää ja rajoja useaan otteeseen. Halusin epätoivoisesti jotain hienoa näytettävää, jolla olisi samalla informaatioarvoa. Onnistuinko, se on vielä omassakin mielessä yhtä utuinen kysymys kuin itse kuvakin.

Joitain trendejä on kuitenkin löydettävissä. Väestö ikääntyy länteen ja pohjoiseen päin. Kaikista nuorin luokka, siis lapsiperheet, näkyvät enemmän ryppäinä, kun taas vanhin luokka tasaisin välimatkoin. Mielenkiintoisesti lapsiperheet näyttäisivät dominoivan kehäteiden ympäristöä, ainakin kehä III:n Espoon seutu on väestöltään nuorta.

Lapsiperheillä on luonnollisesti suuri vaikutus alueen keski-ikään. Toisaalta pelkän keski-iän perusteella on mahdotonta sanoa luotettavasti lapsiperheiden sijoittumista.

Laura Hiltunen teki kartan 5-, 10- ja 15-vuotiaiden alueellisesta jakautumisesta. Kartasta saa toisaalta vahvistuksen keskimääräisesti ikääntyneelle Espoon luoteisosien väestölle mutta nuorten jakaantuminen on muuten niin tasaista, ettei kovin syvällisiä johtopäätöksiä voi tähän aiheeseen vetää.

Pääkaupunkiseudun itäosat ovat laajalti keskimmäisen luokan peitossa. Alueina Itä-Helsinki ja -Vantaa  ovat keskimääräisesti vähätuloisempia ja ehkä levottomampiakin. Sekä vanhukset että lapsiperheet muuttavat todennäköisesti mieluummin muualle, mikäli mahdollista.

Koropleettikarttaan verrattuna rasteriteemakartta kuvaa ilmiön alueellista vaihtelua huomattavasti tarkemmin, kun pohjalla ei ole mikään hallinnollinen tai toiminnallinen alue vaan tasakokoinen ruutuaineisto.

Kovin montaa luokkaa tässä teemakarttatyypissä ei kuitenkaan voi käyttää, sillä tuloksena on helposti erittäin sekava ja puuroutuva esitys.

Lähteet

Hiltunen, L. (2015). Pääkaupunkiseudun 5-, 10- ja 15-vuotiaiden asuinpaikat. Lauran blogi. 3.2.2015.
<https://blogs.helsinki.fi/lauhiltu/files/2015/02/KK4_lopullinen-kartta_ja_legenda.png/>