Artikkeli 1.

Artikkeli 1.

 

Tehtävänä oli analysoida artikkelia, joka kertoi kahden teemakartan päällekkäisen esittämisen suhteesta ja visualisoinnista työkaluna. Tiedot tehtävään saimme ”Two variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationsip” artikkelista. Artikkelissa kerrotaan esimerkiksi kartan tekemisen vaikeudesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi oikean luokkamäärän ja värien valinta osoittautuu hankalaksi usein. Myös asioiden syy-seuraus suhteiden ymmärtäminen kahden erillisen kartan välillä osoittautuu ihmisille usein vaikeaksi ja tästä syystä kahden koropleettikartan päällekkäinen esittäminen olisi tärkeää. Artikkelissa kerrotaan myös legendan rakentamisen tärkeydestä tämän tyyppisissä esityksissä.

Oppilaille tehdyt testit osoittivat kiinnostuksen nousua käsiteltyyn asiaan kun se esitettiin tällä tavoin, vaikea sanoa olisiko sama reaktio muilla kuin maantieteen opiskelijoilla. Esitystavan hahmottaessa kartanluku nopeutuu, koska syy-seuraus suhteet ja alueellisuus tulevat helpommin ilmi. Tähän auttavat graafisesti hyvin suunnitellut kartat.

Juuri syy-seuraus suhteiden havainnoinnin vuoksi päällekkäisten koropleettikarttojen valmistaminen on tärkeää. Se auttaa ymmärtämään asian laajemmin ja havainnoillisemmin. Luokkajaot korostuvat lisää tässä esitystavassa, koska ne auttavat lukijaa ymmärtämään kartan esittämät asiat selkeästi, jos ne on valittu oikein Kaksiulotteiset väriskeemat ovat käytössä, koska värien pitäisi olla selkeitä ja samalla erotettavissa toisistaan.

Itselleni hankalia asioita artikkelissa oli valittujen värien merkitys, mutta toisaalta juuri näiden lukeminen auttaa tulevaisuudessa valitsemaan hyvät värisävyt omiin karttoihin. Graafiset valinnat ovat aiheuttaneet itselleni paljon päänvaivaa. Lisäksi legendan ymmärtäminen tuntui vaikealta, kun en ollut tämän tyyppiseen ennen tutustunut.

Tällaisesta teemakartasta on helpompi esittää syy-seuraus suhteet haluttujen asioiden välillä. Tämä voi johtua siitä, että halutut ilmiöt saadaan näytettyä samanaikaisesti, jolloin ei tarvitse vilkuilla kahden kartan välillä. Kuitenkin ilmiön spatiaalinen tarkastelu osoittautuu hankalammaksi kuin tavallisessa teemakartassa. Tavallisessa karttaesityksessä legenda ei ole tälläinen x-y akselin välinen työkalu vaan yksinkertaisempi. Legenda kertoo maalaisasutuksen ja alle 18-vuotiaiden määrän välisen suhteen. Kartasta voi päätellä nuoremman asutuksen painottuvan kauemmas pääkaupungista maaseudulle.

Tällainen kartografinen esitys edellyttää lukijalta kiinnostusta käsiteltävään asiaan sekä jo valmiita kartografisia taitoja esitettävien asioiden ymmärtämiseksi. Tämä voi johtua siitä, että ihmisiä on vaikea ohjata tämän tyyppisiin kartta esityksiin heidän ollessa tottunut selkeisiin yleissilmäys karttoihin.

Itse hieman amatööri paikkatieto-ohjelmien käyttäjänä, toimii esimerkiksi Mapinfon avulla luodut kartat paremmin ja tuntuvat helpommin rakennettavilta kuin artikkelissa esitetyt tavat asioiden esittämiseksi. Kuitenkin jos harjoittelisimme ahkerasti tälläisten karttojen tekoa, voisi tulokset olla hyviä osaamiseni kehittämiseksi. Mielestäni esimerkiksi Mapinfolla luotavat kartat luultavasti ovat mukavampia toteuttaa ja nopeammin opittavissa. Vaikea kuitenkin sanoa, koska emme ole harjoitelleet juuri muiden ohjelmien käyttöä. Jos joskus olen ammattilainen asian suhteen, voisin kuvitella kartografisen toteutuksen olevan ohjaavana tekijä, mutta näin opintojen alkuvaiheessa välineellä on paljon väliä onnistuneen esityksen luomiseksi.

Tehtävässä hankalin osuus oli englannin kieli, joka varsinkin tämän kaltaisessa tieteellisessä artikkelissa aiheutti harmaita hiuksia allekirjoittaneelle. Sanakirjaa joudun käyttämään varsin runsaasti ymmärtääkseni artikkelin ytimen. Vaikeuksia oli yleisesti ymmärtää artikkelissa esitetyt asiat, koska en ollut ennen tutustunut tämänlaiseen materiaaliin kartografiasta.

Ruikkalan PAK-blogi, Toni Ruikkala <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/> Luettu 30.1.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *