Kurssikerta 2.

Blogi kurssikerta 2.

Kurssin toinen kerta aloitettiin tutustumalla erilaisiin kartan esitystapoihin MapInfon avulla. Aluksi kävimme läpi kaikki mahdolliset keinot mitä MapInfolla oli mahdollista tehdä, joista 3D-kartta oli mielestäni kiinnostavin. Tämän jälkeen alkoi paneutuminen päällekkäisiin koropleettikartta esityksiin. Tällaisen esitystavan ideana on esittää esimerkiksi asioiden korrelaatiota. Tiedot näihin esityksiin saimme jo aiemmin käytetyistä kunta-aineistosta, mutta myös Sotkanetistä, jossa oli mahdollista tutustua monenlaisiin tilastoihin Suomen kunnista. Tarkasteltavan asian päättämiseen tuhrautui yllättävän kauan aikaa, koska valittavia muuttujia oli niin paljon.  Itse käytin Sotkanettiä hyväkseni saadakseni tiedot alkoholin myyntimääristä Pohjois-Suomessa ja päätin jatkaa samalla teemalla kuin ensimmäisessä tehtävässä eli työttömyysasteen tarkastelussa. Halusin pohtia olisiko näiden kahden muuttujan välillä korrelaatiota niin kuin voisi ehkä olettaa.

Päätin valita 3 luokkaa molempiin esitettäviin asioihin, koska koin sen olevan järkevä luokkamäärä. Väriksi työttömyysasteeseen otin vihreän ja alkoholin kulutukseen taas ruudukon. Koin näiden avustavan kartan helppolukuisuutta. Suomessa alkoholia kulutetaan keskimäärin hieman enemmän kuin Euroopassa yleisesti, noin 11.6 litraa 15 vuotiasta asukasta kohden. Tilastoista puuttui Iitin ja Rovaniemen kulutus jostain syystä. Maksimiarvo Pohjois-Suomessa oli huikeat 52.7 litraa Utsjoella. Tähän lukuun vaikuttaa varmasti norjalaisten toteuttama viinaralli. Pohjoinen Suomi on alkoholin kulutuksessaan hyvin korkealla, mutta tilastoista olisi johtopäätöksien tekoa varten hyvä nähdä paljonko matkustajavienti on vaikuttanut myyntiin. Alkoholin kulutus näyttää olevan joiltain osin yhteydessä työttömyysasteen kanssa. Lapissa työttömyysaste on astetta korkeampi kuin muualla Suomessa sekä alkoholin kulutus on myös korkeampi kuin keskiarvo 11.6 litraa.

Pohjois_suomiLegend_pohjois

Kartasta tuli mielestäni ihan hyvä, mutta tulosten luotettavuus olisi vaatinut tarkempaa dataa matkustajaviennistä. Tehtävä oli hauska ja erilaisten ilmiöiden korrelaatioita oli mielenkiintoista tarkastella. Sotkanetistä en ollut ennen kuullutkaan ja tämä harjoitus toi mielestäni tulevaisuutta varten paljon hyvää kokemusta. Huomasin Olli Kaupin käsitelleen samaa aihetta omassa blogissaan hyvin kattavasti. Kartoissamme on pieniä eroavaisuuksia, koska olemme valinneet Sotkanetistä hieman erilailla alkoholin myyntiä kuvanneet taulukot. Itselläni myynti on asukasta kohden kun taas Kaupin blogissa myynti on laskettu yli 18 vuotta täyttäneiden pohjalta. Kollegani blogissa kartta on selkeämpi kuin omani ja ehkä itsekin olisin voinut käyttää jotain muuta mallia kuin ruudukkoa alkoholin myynnin kuvaamiseen.

Alkoholijuomien kulutus. Tilastoraportti 9/2014,
Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus. THL. 3.3.2015. <http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien-kulutus>

Kauppi, O. (2015). Toinen Kurssikerta. okauppi’s blog. 1.2.2015 <https://blogs.helsinki.fi/okauppi/>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *