Afrikka aiheena

Tehtävässä meidän piti pohtia Afrikan mantereen karttaa, jossa oli näkyvillä öljykenttien, timanttikaivosten ja konfliktien välisiä yhteyksiä. Tilastoissa olisi hyvä olla myös vuosiluku esimerkiksi öljykentän löytämisen ja konfliktin syntymisen väliseltä ajalta tietyllä alueella, jotta näiden yhteyksiä voisi tutkia. Kartalla näkyvät konfliktialueet ovat myös perua siirtomaasodista sekä maailmansodista. Esimerkiksi Jussi Jurvalan blogissa tuodaan hyvin ilmi kartan konfliktien yhteys siirtomaasotiin sekä maailmansotiin.

Monen Afrikan maan/heimojen väliset rajat ovat vähintäänkin kyseenalaisia. Konflikti syntyy tällaisissa tapauksissa timantti/öljylöydöksen tuottaman rikkauden ja tämän rikkauden jakautumisen vuoksi. Konfliktin laajuus vaihtelee varmasti löydöksen havaintopaikasta riippuen, esimerkiksi maiden välisen raja-alueen lähistöltä tai väliltä tehtävä löytö tuottaa suuremman ongelman kuin tapaus jossa löydös paikannettaisiin tietyn maan keskiosista. Hyvä esimerkki on maailman nuorin valtio Etelä-Sudan, jolla on paljon kiistoja öljyntuotantoalueista sen itsenäistyttyä Sudanista. Suurin osa alueen öljystä sijaitsee Etelä-Sudanin puolella, mutta öljyputket kulkevat Sudanin kautta.

Internetkäyttäjien määrässä on paljon vaihteluita ympäri Afrikkaa. Melko turvallisesti voi sanoa internetkäyttäjien määrän olevan yhteydessä varallisuuteen. “Nykyään internetkäyttäjien lukumäärä kasvaa kuitenkin nopeasti langattomien verkkojen kehittymisen ja niiden hyödyntämiseen kykenevien laitteiden hinnan laskun vuoksi. ” Jurvalan blogissa valotetaan vielä asiaa.

Varallisuus voi estää konfliktien syntymistä, mutta vain jos se on tasaisesti jakautunut. Jos naapurimailla on hyvin suuret varallisuuserot voi tämä aiheuttaa jännitteitä. Silloin taas kun eri valtiot ovat taloudellisesti toisiinsa kytköksissä ja tällä tavoin osiltaan riippuvaisia toisistaan, konflikteja muodostuu harvemmin. Tämä tietenkin riippuu millä talouden osa-alueella maat tekevät kauppaa.

Afrikka

Jurvala. (2015). Öljylähteet, timanttikaivokset ja taistelukentät.jurvala’s blog. 9.2.2015 https://blogs.helsinki.fi/jurvala/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *