Kurssikerta 3

Tehtävänä oli tällä viikolla harjoitella vielä vähän lisää MapInfon käyttöä. Tälläkin kerralla teimme kahdesta teemasta kartan, jonka avulla tarkastelimme Suomen valuma-alueita, järvisyyttä sekä tulvaindeksiä. Tehtävä tuotti hieman vaikeuksia, koska teimme sen pitkälti omin avuin eikä opettaja ollut neuvomassa jokaista liikettä. Esimerkiksi itselleni hieman harmillista oli taulukkojen päivitys ja luonti, jossa tuhrautui liikaa aikaa. Oli kuitenkin hyvä saada harjoitusta ja ehkä seuraavalla kerralla hommat sujuvat joutuisammin.

Kartalta voi tulkita Suomen järvisimpien alueiden olevan Itä-Suomessa sekä Keski-Suomessa. Näillä alueilla ei ymmärrettävästi ole tulvia erityisemmin, koska järvet toimivat veden varastona. Olli Kauppi kirjoittaa blogissa hienosti kuvaten negatiivisen korrelaation tässä kartassa. ”Rannikkoalueilla, joissa järvisyys on pienintä, tulvaindeksi taas on korkein. Muuttujien välillä vallitsee siis negatiivinen korrelaatio. Toisaalta täydellistä korrelaatio ei ole, sillä sisämaan pienen järvisyyden alueilla myös tulvaindeksi on alhainen.”

Tulvaisimmat alueet ovat rannikkoseuduilla kuten Pohjanmaalla, Turun ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla. Nämä alueet ovat alavia eikä järviä ole juurikaan. Karttaa on melko helppo tulkita, koska järvisyys palkit seuraavat pitkälti alueita, jotka tässä kartassa on keltaisella merkitty. Ehkä pienenä poikkeuksena erottuu Raahen ja Kokkolan välinen alue, joissa tulvaindeksi on hieman keskimääräistä suurempi, mutta järviäkin on.Blogi 3 tulvakartta

Mielestäni luomani kartta onnistui hyvin kuvaamaan käsiteltävää asiaa, koska värit ovat selkeät ja luokkien vaihteluvälit on helppo ymmärtää. Ylhäällä näkyvä kartta jäi ikävästi vähän sumeaksi, mutta ehkä siitä saa tarpeeksi hyvin selkoa. Oli kuitenkin mukava tehdä tämän tyyppinen harjoitus, jossa piti itse miettiä miten tehdä taulukkoliitoksia sekä laskutoimituksia. Alkaa tässä vaiheessa jo hyvin hahmottua MapInfon perustoiminnot.

 

Kauppi, O. (2015). Kolmas Kurssikerta. okauppi’s blog. 9.2.2015 <https://blogs.helsinki.fi/okauppi/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *