Kurssikerta 4

 

Tunnilla tutustuimme tietokantoihin ja varsinkin ruututietokantaan. Oli hienoa nähdä valtava määrä dataa aseteltuna kartan päällä, esimerkiksi kartalta pystyi näkemään kaikki mahdolliset kaupat ja palveluntarjoajat Helsingissä. Hetken pelleilimme tällä kartalla, mutta sitten alkoi tosi toimet ja pääsimme puurtamaan ruututietokantojen luomisen parissa. Tunnilla tekemäni työ oli ikävä kyllä hävinnyt johonkin kyberavaruuden pimeälle puolelle ja jouduin rakentamaan kaiken alusta. Onnekseni ohjeet olivat selkeät ja luottamus tekemiseen vahva ja onnistuin tekemään nämä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Päätin tehdä karttani pääkaupunkiseudulla asuvista 25-29 vuotiaista, koska mielestäni on mielenkiintoista tutkia tämän ikäisten jakautumista alueella.

25-29 vuotiaat Helsingissä

Itse karttaan valitsin viime kerroista viisastuneena luonnolliset luokkajaot ja neljä luokkaa kuvaamaan asukkaiden jakaantumista. Mielestäni kartta on hyvä, joskin ruutukokoja olisi voinut vähän muuttaa. Blogissa tämäkin kartta näyttää tietenkin tälläiseltä sekamelskalta, mutta ehkä tästä ymmärtää seurata punaisen ja vihreän sävyisiä karttaelementtejä. Kartasta on selvästi tulkittavissa nuorten asumisen painottuvan pitkälti lähelle rannikkoa ja olevan melko vähäistä pohjoisissa osissa. Pohjoisten osissa nuorten vähyyttä selittänee halu asua lähellä kaupunkialuetta ja kerrostaloasuminen, joka on tietenkin halvempaa kuin pientaloasuinalueilla asuminen.

Sara Todorovic oli tehnyt samasta aiheesta kartan ja hän pohtii kattavasti omassa blogissaan nuorten sijoittumista: ”Alueilla, joilla kohderyhmään kuuluvia ei ole, kuten Espoossa ja Pohjois-Vantaalla, on vähemmän opiskelumahdollisuuksia ja työpaikkoja, sekä asutus on harvempaa ja pientalovaltaista.” Hän myös mainitsee, että nimien lisäämisen kartalle olisi tuonut hyvää lisäinformaatiota karttaan ja tämän myös minä allekirjoitan. Varsinkin Helsingissä nuoret ovat painottuneet Etelä-Helsinkiin, mutta myös idässä on laajoja nuorten suosimia alueita. Nuoria on myös paljon liikenteensolmukohdissa, esimerkiksi Tikkurilan seutu erottuu Vantaalla.

Pidin tästä harjoituksesta kovasti, joskin olisi ollut mielekästä tehdä karttaan pieniä lisäyksiä ja ehkä ensikerralla tämä onnistuukin kokemuksen karttuessa. Näistä aiheista olisi voinut tehdä varsin hienoja päällekkäisiä karttoja esimerkiksi lisäämällä, jonkin mielenkiintoisen tutkimusaiheen Sotkanetistä. Ehkä tähän päästään vielä joskus ja sitä odotellessa on hyvä harjoitella vielä kartan tekemisen perusasioita.

 

Todorovic S.(2015). KURSSIKERTA 4 – Ruutuja ja sensellaista. https://blogs.helsinki.fi/stodorov/ 16.2.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *