Kurssikerta 5

Tutustuimme tällä kertaa taas uusiin tapoihin käyttää MapInfoa. Tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa ja tarkasteltavia asioita. Ensin työskentelimme Pornaisten kartan parissa, josta merkitsimme asuinrakennukset sekä tiestön. Tämän jälkeen etsimme kartalta objekteja esimerkiksi koulun, jonka tavoitettavuutta ihmisten kannalta tarkastelimme. Tämä oli ihan mukavaa puuhaa ja tuntui, että tälläisiä asioita ne ammattilaisetkin varmaan tekevät. Objektien ympärille teimme puskurivyöhykkeen, jonka avulla näitä asioita pystyi tutkimaan.

Seuraavana vuorossa oli Pääkaupunkiseudun kartta, josta oli paljon itsenäistehtäviä. Ensimmäinen tehtävä oli melkoisen mielenkiintoinen, kun merkitsimme aluksi kiitoradat ja näiden käytöstä syntyvän lentomelun. Näiden avulla loimme myös puskurivyöhykkeet, joista tarkastelimme lentomelusta kärsivien määrää. Tuloksia oli hieman hankala vertailla työkavereiden kesken. kun oli itse tehnyt hieman eri kokoisia vyöhykkeitä. Eniten vaikeuksia aiheutti itsenäistehtävät, joita ei ehtinyt kurssikerralla aloittamaan. Erityisesti Yhtenäiskouluun liittyvät tehtävä tuntuivat haastavilta.

Capture

2. Taajamat
%osuus taajamissa 9
Koululaiset taajamien ulkopuolella 1658
% kouluikäisistä 3,3
Ulkomaalaisten osuus %
Väh. 10 28
Väh .20 11
Väh 30 6
3.Koulut
Uudet ekaluokkalaiset 14
Aloittavat yläasteikäiset 62
Kouluikäisten osuus %                                                     0.08
Muunkieliset kouluikäiset 9

Antti Aution blogissa on mielestäni hyvin ilmaistu tehtävän luonne: “Aiemmat kokemukseni MapInfon käytöstä ovat rajoittuneet lähinnä tietokantojen tarkasteluun, joten uuden datan tuottaminen oli minulle uutta asiaa.”. Haasteellista itselleni on vieläkin perusasioiden hallitseminen. Tuntuu välillä siltä, että helpot asiat ovat laitettu vaikeaan muotoon MapInfossa ja tämä turhauttaa kovasti välillä.

Sara Todorovic on myös hauskasti todennut:”Joka tapauksessa, tuntuu että lukio-opetuksessa täysin hämärän peitossa olleet paikkatieto-opetukset erilaisista kyselyistä ja analyyseistä ja muista hassun ja vaikean kuuloisista sanoista alkaa selvetä.”. Itselläni on vähän sama olo, koska valmistautuessani koulutusohjelmamme pääsykokeeseen asiat tuntuivat todella vaikeasti ymmärrettäviltä. Nyt asiat tosiaan alkavat jo hahmottua ja oppi mennä perille.

Autio, A. (2015). Kurssikerta 5. <https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/> Luettu 24.2.2015.

Todorovic, S.(2015). KURSSIKERTA 5 – Bufferointia ja analyysiä. <https://blogs.helsinki.fi/stodorov/> Luettu 24.2.2015

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *