Kurssikerta 6

Kurssikerran aluksi lähdimme kiertämään kampuksen ympäristöä. Tarkoituksenamme oli löytää läheiset lipputangot ja merkitä ne gps-laitteella kartalle, jotta voisimme sitten tutkiskella koordinaattitietoja. Tämä oli varsin mukavaa puuhaa ja sopi hyvin väsyneeseen perjantaiaamuun. Löytämiämme pisteitä laitoimme ensin Exeliin ja tämän jälkee teimme niistä koordinaattien pohjalta Mapinfoon oman pistekartan.

Seuraavaksi kurssilla oli vuorossa pelikoneiden tarkastelu pääkaupunkiseudulla, joka oli hyvinkin mielenkiintoista. Tälläisten töiden kanssa työskennellessä tuntuu oppivan paremmin, kun kyseessä on konkreettiset asiat, eivätkä vain satunnaiset pisteet jossain päin Suomea. Pelikoneet geokoodasimme kartalle, josta tulikin varsin mielenkiintoisen näköinen kaikkine pisteineen, joita oli tuhansia.

Kurssin varsinainen tehtävä oli tehdä kolme karttaa liittyen erinäisiin hasardeihin maapallolla. Aiheita oli maanjäristykset, tulivuoren purkaukset sekä meteoriittien putoamispaikat. Itse päätin tehdä kartat yli 5 Richterin ja yli 8 Richterin maanjäristyksistä, jotka ovat tapahtuneet vuoden 1992 jälkeen. Lisäksi tein kartan tulivuorenpurkauksista vuoden 1962 jälkeen. Kartoista oli tarkoituksena tehdä opetusmateriaalia aiheen esitystä varten, jota voisi itse käyttää tuntiopettajana

LEGEND
Kuvaselitteet.

 

world_5mag
Kuva 1. Kaikki yli 5 Magnitudin järistykset eli vihreät kohdat.
world 5_8
Kuva 2. yli 5 ja yli 8 Magnitudin järistykset maapallolla.
world_tulivuoret 1961-nyky
Kuva 3. Maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset merkittyinä karttaan.
 

 

litosfääri
Kuva 4. Litosfäärilaatat ja niiden saumakohdat sekä liikkumissuunnat.

 

Ensimmäisessä kuvasa on magnitudiltaan 5 Richterin  järistykset, jotka aiheuttavat jonkin verran tuhoa huonosti rakennetuille alueille. Tämän suuruisia järistyksiä tapahtuu usein ja kehittyneissä maissa niihin varaudutaan. Toisessa kuvassa on mukana myös yli 8 Richeterin järistykset, jotka aiheuttavat yleensä laajaa tuhoa iskiessään rakennetulle alueelle. Näin voimakkaisiin järistyksiin on vaikeampi/kalliimpi varautua. Magnitudin asteikkoa tutkiessa on hyvä pitää mielessä, että asteikon kasvaessa yhden yksikön järistyksen voimakkuus kasvaa kymmenkertaisesti.

Kuvassa kolme näkyy tulivuorenpurkauksien sijainnit. Tulivuorenpurkaukset noudattelevat samoja litosfäärilaattojen rajoja kuin maanjäristykset, mutta esimerkiksi Antti Aution blogissa käytiin hyvin läpi poikkeavat purkauskohdat: “Tämän lisäksi on kuitenkin mahdollista havaita, että osa tulivuorenpurkauksista sijoituu kauemmas maanjäristyksistä ja litosfäärilaattojen reunoista. Tällöin kyse on todennäköisesti kuumista pisteistä, joissa sulaa kiviaineista purkautuu maankuoren pinnalle synnyttämättä muuta seismistä toimintaa.”.

Vaikka kartat ovatkin hieman epäselkeitä, näkee kuvista haluamani teeman. Kartoilla pystyy havainnollistamaan maapallon endogeenistä toimintaa. Kartoilla näkyvät luonnonilmiöt seuraavat litosfäärilaattojen saumakohtia. Tyynellä Valtamerellä vaikuttaa niin kutsuttu Tyynenmeren tulirengas, jossa tapahtuvat tuhoisimmat järistykset. Esimerkiksi Japania koettelee tasaisin väliajoin maanjäristykset tai niistä aiheutuvat tsunamit.

 

Lähteet:

ANSS Catalog Search. Northern California Earthquake Center. University of California (2015) <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html> Luettu 25.2.2015

Autio, A. (2015). Kurssikerta 6. <https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/> Luettu 2.3.2015

Global Volcano Locations Database (2014). Data.gov. <http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?type_0=Like&query_0=&op_8=eq&v_8=&type_10=EXACT&query_10=None+Selected&le_2=&ge_3=&le_3=&ge_2=&op_5=eq&v_5=&op_6=eq&v_6=&op_7=eq&v_7=D1&t=102557&s=5&d=5> Luettu 25.2.2015

Litosfäärilaatat. Peda.net. <https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/maantieto/amerikka/3eis2/kuvamappi/kuvia/lr>. Luettu 2.3.2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *