Opintojen rekisteröinti

Erilaisten opintosuoritusten rekisteröintiohjeita.

Oodiin rekisteröitäviä suorituksia ovat mm. yksittäiset opintosuoritukset, opintokokonaisuudet ja tutkinnot. Lisäksi rekisteröidään esimerkiksi hyväksilukemisia aikaisemmin hankitun osaamisen tai toisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Yksittäisten opintosuoritusten rekisteröintiohjeita

Ohje suoritusten kielitietojen ylläpitämiseen

Kokonaisuuksien ja tutkinnon rekisteröintiohjeet

Diploma Supplement-ohjeet

Hyväksilukeminen ja AHOT