Linkittäminen WebOodissa

Linkitys WebOodiin ja WebOodista

WebOodin ulkopuolelta, joltain toiselta html-sivulta, on mahdollista tehdä linkityksiä WebOodiin. Koska opiskelijat on tarkoitus ohjata käyttämään Kurssisivuja (https://courses.helsinki.fi/fi) ensisijaisena tiedonhaun lähteenä, linkittämistä muilta sivuilta WebOodin opintokohde- ja opetustapahtumasivuille ei enää suositella. Tarvittaessa WebOodin opinto-oppaisiin voi vielä tehdä linkityksiä.

WebOodissa opintojaksojen, opetustapahtumien ja opinto-oppaiden kuvausteksteihin on mahdollista laittaa linkkejä, jotka vievät jonnekin WebOodin ulkopuolisille sivuille.