Mitä lupaa haen?

Koko henkilökunnan oikeudet
  • Kaikki henkilökunnan jäsenet voivat ilman erillistä WebOodin käyttöoikeutta selailla kaikkien tiedekuntien opinto-oppaiden tietoja. Selailuoikeus koskee myös ei-julkisia opinto-oppaita.
  • Jos olet ollut opiskelijana Helsingin yliopistossa näet myös omat opintotietosi WebOodissa.

Opintohallinnon oikeudet

  • WinOodi oikeuksia haetaan H029 Opa -tasolle. Organisaatiopolku Herossa: HY, Yhteinen toiminta -> HY, Yliopiston palvelut -> YPA, Yliopiston opetus ja opiskelijapalvelut (OPA) (H029). Ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin tarkasta esimiehesi ja korjaa tarvittaessa aloittaen sukunimestä. Hakemuksen hyväksyjä on oma lähiesimies. Mikäli hän ei ole tavoitettavissa, voi hakemuksen ohjata hyväksyttäväksi hänen sijaiselleen.
  • Vastaavat WebOodin oikeudet haetaan tiedekuntatasolle.

Opettajan oikeudet

  • Jos sinut on merkitty opettajaksi kursseille WebOodissa, voit ilman erillistä oikeutta muokata omien opetustapahtumiesi (opetus ja tentit) tietoja sekä hallita niihin ilmoittautuneita opiskelijoita Oma opetus -valikon kautta.
  • Kurssipalautteesta opettaja näkee yhteenvedon lisäksi tekstivastaukset, ja voi siirtää palautteen Exceliin.
  • Jos oma opetustapahtuma ei näy Oma opetus -valikossa, sinua ei ole Oodissa merkitty kyseisen opetustapahtuman opettajaksi. Tällöin tulee kääntyä koulutussuunnittelijan puoleen.

Yllä mainitut toiminnot eivät vaadi erillisiä oikeuksien hakemista. Jos työtehtävät kuitenkin vaativat yllä mainittujen lisäksi muita toimintoja, tulee hakea erillisiä oikeuksia. Alla eri oikeuksien selitykset.

 

Mitä haluat tehdä? Hae tätä oikeutta
Haluat tarkastella opiskelijoiden opinto-oikeuksia ja yhteystietoja WebOodissa WebOodi: Opiskelijan perustietojen katselija (et tarvitse oikeutta jos sinulla on jokin WinOodi-oikeus)
Haluat tarkastella opiskelijoiden opinto-oikeuksia, yhteystietoja ja suorituksia WebOodissa WebOodi: Opiskelijan perustietojen ja suoritusten katselija (jos haet tätä oikeutta, sinun ei tarvitse hakea erikseen opikskelijan perustietojen katselija -oikeutta, sillä se sisältyy tähän oikeuteen.
Haluat tarkastella ja hyväksyä hopseja WebOodissa WebOodi: Hopsin tarkastaja (huomaa, että oikeus tukee olla samalle tai ylemmälle organisaatiolle, kuin mille hopsin pohjana oleva tutkintorakenne on tehty)
Haluat tehdä  Etappi-hyväksyntiä WebOodissa WebOodi: Etappikäsittelijä (Lisäksi tarvitset Opiskelijan perustietojen katselu-oikeuden)
Haluat muokata opintojaksojen tietoja ja lisätä uusia opetustapahtumia. Voit myös haluta tehdä ja muokata tutkintorakenteita ja opintokokonaisuuksia. Muokkaaja voi liittää olemassa olevaan oppaaseen tutkintorakenteita ja kokonaisuuksia, opintojaksoja ja opetustapahtumia. WebOodi: OpasMuokkaaja
Haluat luoda ja poistaa opetustapahtumia WebOodi: OpasMuokkaaja
Haluat OpasMuokkaaja oikeuden valtuuksien lisäksi luoda uusia, kopioida ja poistaa oppaita WebOodi: OpasVastuuhenkilö
Haluat tehdä opetustapahtumat kaikista tenttipäivään kuuluvista opintojaksoista yhdellä kerralla. WebOodi: Tenttipäivien hallinta tenttityökalulla
Haluat luoda uusia palautelomakkeita, kysymyksiä, vastaustyyppejä ja yleistekstejä. WebOodi: Kurssipalautelomakkeiden tekijä (Palautevirkailija 1)
Olet oman yksikkösi palaute-vastaava ja koostat yksikön palautteita WebOodi: Kurssipalautelomakkeiden tekijä (Palautevirkailija 2)
Haluat katsella oman kurssisi palautetta Et tarvitse erillistä oikeutta, sinut täytyy vain lisätä opettajaksi kurssille.
Haluat kirjata opintosuorituksia, kokonaisuuksia tai tutkintoja. Lisäksi voit luoda ja muokata opintokohteita ja opetustapahtumia. Haluat myös katsella opiskelijoiden tietoja ja suorituksia. WinOodi: Laitosvirkailija, laajat päivitysoikeudet
Haluat kirjata opintosuorituksia, kokonaisuuksia tai tutkintoja. Lisäksi voit luoda ja muokata opetustapahtumia (ei opintokohteita). Haluat myös katsella opiskelijoiden tietoja ja suorituksia. WinOodi: Laitosvirkailija, suppeat päivitysoikeudet
Haluat katsella päivittää tai lisätä opiskelijan perustietoja (esim. lukuvuosi-ilmoittautumistiedot)ja opinto-oikeuksia WinOodi: Opinto-oikeus- ja lukuvuosi-ilmoittautumistietojen käsittelijä
Haluat katsella, lisätä ja päivittää opetustapahtumia ja opintokohteita WinOodissa WinOodi: Opintokohteiden ja opetustapahtumien käsittelijä
Haluat katsella opiskelijoiden tietoja ja suorituksia WinOodissa WinOodi: Opiskelijan perustietojen ja suoritusten katselija
Haluat katsella opiskelijoiden tietoja WinOodissa WinOodi: Opiskelijan perustietojen katselija
Haluat kirjata opiskelijoille rajauslakipidennyksiä WinOodi: Rajauslakipidennystietojen käsittelijä
Haluat rekisteröidä useita samankaltaisia opinto-oikeuksia ja tehdä muutoksia sekä vanhoihin että uusiin opinto-oikeuksiin. WinOodi: Uusien opinto-oikeuksien (massa) rekisteröijä
Haluat katsella Päivittäisraportteja WinOodi: Päivittäisraporttien katselija (jos sinulla on jokin WinOodi-lupa, et tarvitse tätä lupaa)
Haluat hyväksyä kaikki oman yksikkösi Oodi-luvat ennen niiden menemistä Opiskelijareksiterin hyväksyntään WebOodi: Oodi-tarkastaja
Oodin käyttöluvan peruuttaminen
Muista peruuttaa käyttölupasi kun et enää käytä Oodia työssäsi. Peruuta oikeutesi Herossa.