Oodin käyttölupien jatkaminen

Oodin käyttäjäroolien jatkaminen, ohjeet käyttäjille

Kun käyttäjäroolisi ovat päättymässä, saat ilmoituksen sähköpostitse. Jos edelleen tarvitset rooleja työssäsi, pyydä esimiestäsi jatkamaan niitä Hero-järjestelmässä. Kun roolejasi on jatkettu, saat siitä tiedon sähköpostitse.

Jos roolien tietoja pitää muuttaa, tee kokonaan uusi käyttölupahakemus Herossa.

Jos et enää käytä Oodia työssäsi, peruuta roolisi Herossa.

Oodin käyttölupien jatkaminen, ohjeet esimiehille

Esimies arvioi pyydettyjen roolien tarpeellisuuden. Rooleja tulee jatkaa vain, jos käyttäjä tarvitsee niitä työtehtävissään.

Roolien jatkaminen samanlaisena

  • Jos työtehtävät edellyttävät roolien jatkamista ja niihin liittyvien tietojen muutostarpeita ei ole, esimies hyväksyy hakemuksen. Hakija saa tiedon roolien voimaantulemisesta sähköpostitse.

Roolien muuttaminen

  • Jos roolin tietoihin tarvitaan muutoksia esimerkiksi organisaation osalta, käyttäjän tulee tehdä kokonaan uusi hakemus.

Roolien poistaminen

  • Roolit tulee poistaa, jos lupa on täysin tarpeeton.