Käyttölupien voimassaolon jatkaminen

Esimies voi jatkaa käyttöluvan voimassaoloa

Jos käyttölupa on päättymässä, esimies voi jatkaa luvan voimassaoloa. Tällöin työntekijän ei tarvitse tehdä uutta käyttölupahakemusta. Jos käyttöluvan voimassaolo ehtii päättyä, ei lupaa voi enää uusia. Silloin käyttäjän on tehtävä kokonaan uusi käyttölupahakemus.

Ohjeet käyttäjille

Kun käyttäjäroolisi ovat päättymässä, saat ilmoituksen sähköpostitse. Jos edelleen tarvitset rooleja työssäsi, pyydä esimiestäsi jatkamaan niitä Henkilöroolirekisteri Herossa. Kun roolejasi on jatkettu, saat siitä tiedon sähköpostitse.

Jos roolien tietoja pitää muuttaa, tee kokonaan uusi käyttölupahakemus Herossa.

Jos et enää käytä Oodia työssäsi, peruuta roolisi Herossa.

Ohjeet esimiehille

Esimies arvioi pyydettyjen roolien tarpeellisuuden. Rooleja tulee jatkaa vain, jos käyttäjä tarvitsee niitä työtehtävissään.

Roolien jatkaminen samanlaisena

Jos työtehtävät edellyttävät roolien jatkamista ja niihin liittyvien tietojen muutostarpeita ei ole, esimies hyväksyy hakemuksen. Hakija saa tiedon roolien voimaantulemisesta sähköpostitse.

Roolien muuttaminen

Jos roolin tietoihin tarvitaan muutoksia esimerkiksi organisaation osalta, käyttäjän tulee tehdä kokonaan uusi hakemus.

Roolien poistaminen

Roolit tulee poistaa, jos lupa on täysin tarpeeton.