Opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisterin tehtävät

Opiskelijarekisteri ylläpitää ja kehittää Oodi-opintohallintojärjestelmää ja ohjaa ja kouluttaa sen käyttäjiä. Lisäksi opiskelijarekisteri hoitaa yliopiston keskitettyjä rekisteröintitehtäviä. Opiskelijarekisteri edustaa Helsingin yliopistoa Oodi-opintohallintojärjestelmän kehitystä koordinoivassa Oodi-konsortiossa.

Opiskelijarekisteri tuottaa tietoa ja tilastoja opiskelijoista, tutkinnoista ja opinnäytteistä.

Opiskelijarekisteri vastaa opiskelijatietojen massaluovutuksista.

Opiskelijat pääsevät käyttämään Oodin tietoja WebOodilla. Opintosuoritusotteet sekä läsnä- ja poissaolotodistukset antaa opiskelijaneuvonta. Opiskelijaneuvonnasta saa myös tietoa opiskeluoikeuksista ja lukuvuosi-ilmoittautumisista.

Keskitetyt rekisteröintitehtävät
  • koodistojen ylläpito
  • opiskelijan perustiedot
  • erilliset opiskelijat
  • opinto-oikeudet
  • ulkomaalaisopiskelijat