Opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisterin tehtävät

Rekisterin ylläpito ja Oodin käyttäjien koulutlus

Opiskelijarekisteri ylläpitää ja kehittää Oodi-opintohallintojärjestelmää ja ohjaa ja kouluttaa sen käyttäjiä. Lisäksi opiskelijarekisteri hoitaa yliopiston keskitettyjä rekisteröintitehtäviä. Opiskelijarekisteri edustaa Helsingin yliopistoa Oodi-opintohallintojärjestelmän kehitystä koordinoivassa Oodi-konsortiossa.

Tiedon ja tilastojen tuottaminen

Opiskelijarekisteri tuottaa tietoa ja tilastoja opiskelijoista, tutkinnoista ja opinnäytteistä.

Opiskelijarekisteri vastaa opiskelijatietojen massaluovutuksista.

Keskitetyt rekisteröintitehtävät

  • koodistojen ylläpito
  • opiskelijan perustiedot
  • erilliset opiskelijat
  • opinto-oikeudet
  • ulkomaalaisopiskelijat