Palaute

Palautetta kerätään Weboodissa

Palautteen keruu ja käsittely

Yliopistoille on yliopistolain 645/1997 5§:ssä asetettu velvollisuus arvioida koulutustaan sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tulokset tulee lain mukaan julkistaa. Itsearviointi sisältää suunnitelmallisen ja kattavan koulutuksen ja sen vaikutusten arvioinnin. Palautteen keruu on osa yliopiston itsearviointia ja opetuksen kehittämistä. Arviointi tuottaa tietoa sekä opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta että erilaisten valintojen tekemiseen.

Tietosuojavaltuutettu on vuonna 2010 päivittänyt ohjeistustaan ”Henkilötietojen
kerääminen koulutuksen itsearviointiin liittyvissä kyselyissä” (linkki sivun alalaidassa). Ohjeistus on laadittu organisaatioiden (esim. yliopistot, tiedekunnat, laitokset) itsearviointiin liittyvän palautteenkeruun tueksi. Julkaisuun on kerätty eri laeista paketti, jossa kerrotaan, miten palautetta saa kerätä, käsitellä ja säilyttää henkilötietojen käsittelemisen näkökulmasta.

Yliopiston opintoasiaintoimikunnan palautejaoksessa käydyn keskustelun ja jaoksen kokoaman palautteen perusteella on osoittautunut tarpeelliseksi tarkentaa tietosuojavaltuutetun ohjeistusta. Erityisen tärkeää on selkiyttää opiskelijapalautteen keruun periaatteita ja liittymäkohtia henkilötietojen käsittelystä annettuihin säädöksiin ja ohjeisiin.

Tietosuojavaltuutetun palauteohjeistus
HY:n tarkentava ohjeistus
Palautejaoksen loppuraportti