Todistuspohjien luominen ja muokkaaminen

Todistuspohjien luominen ja muokkaaminen ei sinänsä ole kauhean haastavaa, mikäli tietää mitä tekee. Koska työkalussa ei aina hahmota täysin intuitiivisesti, miten sisällöt asemoituvat, voi helposti rivivälityksiin ja muihin detaljeihin jäädä virheitä tai ei-haluttuja ominaisuuksia. Uuden pohjan kanssa voi sinänsä kokeilla aika vapaasti niin kauan, kuin sitä ei käytetä todistuksen tekemiseen. Olemassa olevien muokkaamisessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Tästä pääset todistuspohjien ylläpitoon:

Todistuspohjan luominen

Todistuspohjan muokkaaminen

Todistuspohjan luominen

Yleensä ei ole tarvetta luoda pohjaa aivan tyhjästä, vaan työkalusta löytyy yliopistotason mallipohjia, joiden pohjalta voi lähteä omaansa työstämään. Uusi pohja (joko kokonaan uusi tai mallipohjaa hyödyntäen) luodaan seuraavasti:

1. Tyhjä pohja luodaan yksinkertaisesti kirjoittamalla kenttään pohjalle jokin nimi ja painamalla enteriä. Tämän jälkeen pohjaan pitää vielä hakea jokin opinto-oikeuden kohde, ennen kuin sen voi tallentaa.

2. Yleensä ottaen on kuitenkin tarkoituksenmukaista käyttää yliopistotason mallipohjia luodessa tiedekunnalle uutta pohjaa. Tällöin valitsette samassa ikkunassa yliopiston mallipohjista sen pohjan, jonka tasoiselle tutkinnolle olette uutta pohjaa tekemässä. Yliopistotason pohjia on nyt työkalussa neljä, niiden nimet ovat Uusi tutkintotodistus, kandi ja niin edelleen.

Valitessanne näistä jonkin avautuu tällainen ikkuna, jossa voitte antaa pohjalle oman, tiedekuntakohtaisen nimen. Ei siis tarvitse huolestua, että vahingossa muokkaisitte yliopistotason pohjia. Annettuanne nimen ja tallennettua, olette luoneet uuden pohjan tiedekunnallenne. Jatketaan ohjeistusta muokkaamisosiossa :).

Todistuspohjan muokkaaminen

Tiedekunnilla on kullakin jo vaihteleva määrä pohjia eri tarkoituksia ja todistuksia varten. Niiden pienimuotoinen muokkaaminen voi olla kuitenkin tarpeen, jos löytyy pieniä kauneusvirheitä, allekirjoittajat vaihtuvat tai maailma muuttuu jollain muulla tapaa, jolloin pitää tehdä pieniä korjauksia pohjiin. Pohjien muokkaaminen on perustoiminnoiltaan hyvin samanlaista kuin yksittäisen todistuksen, mutta luonnollisesti sitten vaikuttaa kaikkien tulevien sitä pohjaa käyttäen tehtyjen todistusten ulkoasuun. Pääset muokkaamaan pohjaa seuraavasti:

Eli valitset haluamasi pohjan samasta valikosta kuin mistä luotiin. Jatketaanpa tässä samalla esimerkillä kuin mitä luomisessa tein, eli valitsen H40 maisteriesimerkkipohjan työstön alle. Aloitetaan vaikkapa opinto-oikeuden lisäämisestä pohjaan (mikä saattaa edesauttaa sitä, että työn alla olevalle opiskelijalle valikoituu oikea pohja automaattisesti). Tehdään tästä vaikka Venäjän tutkimuksen maisteriohjelman pohja (tekstikenttään kirjoitetaan opintokohteen tunniste tai sen alku, niin alkaa löytyä).

Uuden lisäämisen jälkeen voidaan poistaa mallipohjissa geneerisesti oleva opinto-oikeus (tyypillisesti A316/2003), joka on ollut siinä vain, koska on pakko jokin olla. Tämä tapahtuu raksista opinto-oikeusrivin oikeassa laidassa.

Pohjan ylläpitotoiminnallisuudet löytyvät opinto-oikeuksien alapuolelta. Aloita alusta palauttaa sinut todistuspohjien hallinnointinäytön alkutilaan, sen vieressä olevasta väkäsestä pääsee poistamaan käsittelyssä olevan pohjan, esikatsele antaa sinun kokeilla, miten pohjasi toimii PDF:nä. Tallenna tallentaa nykyisellä nimellä ja sen vieressä olevan väkäsen kautta pääset tallentamaan nimellä eli tallentamaan uuden pohjan, mikä voi auttaa tehdessä esim. useita kopioita samasta tdk:n peruspohjasta. Yläpuolella olevista lippusymboleista pääsee muokkaamaan kieliversioita.

ETUSIVUN MUOKKAAMINEN

Sitten vain muokkaamaan todistuksen elementtejä. Aloitetaan todistuksen yläteksteistä tuplaklikkaamalla kenttää. Kyseessä on tekstielementti, jonka muokkaaminen on ihan kirjoittamista. N.B. ÄLÄ KOPIOI TEKSTIÄ SUORAAN WORDISTA TAI HTML-SIVUILTA TMS. KÄYTÄ KAIKKI TEKSTIT ENSIN MUISTION / NOTEPADIN KAUTTA. Muuten mukana saattaa tulla erikoismerkkejä, näkymättömiä muotoiluja ym. jotka sotkevat pohjan. Tämä ohje pätee kaikkialla työkalussa.

Noin, nyt on muokattu humanistiselle sopivaksi yläteksti. Jatketaan allekirjoituskentän parissa. Samalla tapaa tuplaklikkaamalla pääset muokkaamaan kentän asemointia (rivivälejä jne.), mutta varsinaiset muutostarpeet ovat yleensä allekirjoittajien nimissä ja titteleissä. Niitä pääset muokkaamaan -väkäsestä. Tällöin aukeaa tällainen näkymä, jossa on helppo muuttaa titteleitä ja henkilöiden nimiä:

Etusivulla viimeisenä oleva elementti onkin taas vain tekstiä, jota muokataan samalla tapaa kuin ylätekstiä. Teksti on kuitenkin virallisesti päätetty, joten siihen pitäisi tulla muutoksia vain mahdollisten ylempien tahojen kautta.

TOISEN SIVUN MUOKKAAMINEN

Toinen sivu rakentuu hieman samanlaisista elementeistä kuin vanhojen todistuspohjien etusivu. Yläosassa on tekstikentässä taulukko, jossa opiskelijan henkilö- ja koulutusohjelma- ym. tietoja. Sitä voi muokata ihan vain tuplaklikkaamalla, jolloin pääsee taulukkoa peukaloimaan. Kannattaa ehkä olla asettelujen kanssa varovainen, joten lähinnä keskittyisin muokkaamaan sisältöjä, en rakenteita tahi asemointia.

 

Käytännössä kakkossivu rakentuu kandeissa ja maistereissa samalla tapaa, joskin alaosassa on maistereilla mahdollisesti ammatillisen kelpoisuuteen liittyviä tekstejä ja kandeilla kielitaitoon liittyviä vakiotekstejä. Ammatillisen kelpoisuuden alla voi olla eri tiedekunnilla erilaisia tarpeita, mutta konsultoikaa niiden soveliaisuudesta Marja Kruutia, mikäli teksti on jollain tapaa uusi tai mietityttää sen ortodoksinen käyttö. Nämä tekstit ovat aivan puhtaasti tekstikenttiä, joten niiden lisääminen ja asemointi sinänsä on yksinkertaista.

Muista elementeistä (ks. kuva) otsikon alla on kenttä “pääaineen” kokonaisuuksille. Isossa pyörässä tähän tulevat keskeiset tieteenalaopinnot kaiketi, mutta jakauma terminologiamuutoksesta huolimatta on edelleen hyvin samanlainen kuin pää- ja sivuaineaikaan oli. Pääainekentän ja tutkielmalausekkeen jälkeen tulee “sivuaineen” kokonaisuudet, niiden alle vanhaan malliin “Muut opinnot” ja alimpana suoritetut opinnot yhteensä.

En lähtisi tuota rakennetta muokkaamaan millään tapaa, mutta rivityksiä ym. voitte joutua tarkistamaan, jos omaa pohjaa muokkailette. Yliopistotason mallipohjissa näiden pitäisi tosin olla täysin kunnossa. Tämä on myös yliopiston määrittelemän yhdenmukaisen linjan mukainen ulkoasu, joten siitä ei ole syytä poiketa. Tohtorien mallipohjat ovat hieman erilaisia, heillä kun kokonaisuuksia on huomattavasti vähemmän ja joskus ei ollenkaan. Tohtorien mallipohja onkin luotu tätä silmällä pitäen.

Summa summarum: en siis kehota pohjien luomisessa tai muokkaamisessa originelleihin ratkaisuihin, vaan enintään pieniin muutoksiin tai uusiin tarpeisiin sovittamiseen. Mallipohjien rungon pitäisi palvella hyvin mitä tahansa Ison pyörän todistusta pienillä modifikaatioilla. Siis: KISS-metodilla (keep it simple, stupid) kannattaa edetä.