WinOodin käytön aloittaminen

Ohjeita WinOodin käytön aloittamiseksi

WinOodia käytetään niin kutsutulla VDI-etätyöpöydällä. VDI-etätyöpöytä on oletusarvoisesti asennettu kaikille yliopiston koneille. Voit avata etätyöpöydän myös omalta tietokoneeltasi www-selaimessa. Tällä sivulla on ohjeita WinOodin käytön aloittamiseen etätyöpöydällä.

Tällä sivulla on ohjeita myös WinOodin perustoimintoihin. Perustoimintoja ovat muun muassa näppäinkomennot sekä hakutoiminnot.

Ohjeet WinOodin käyttöön VDI-etätyöpöydällä

Ohjeita näppäinkomentojen ja hakunäyttöjen käyttöön