Pidän uuden oppimisesta

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian määrärahoilla on voitu palkata nuorta työvoimaa opetuksenkehittämisprojekteihin. Jatkona viimekertaiseen blogikirjoitukseen haastateltavana on tällä kertaa toinen Helsingin yliopiston Opettajien akatemian määrärahoilla palkattu nuori työntekijä Viikin kampukselta. Hän on saanut ottaa organisointikykynsä todelliseen käyttöön.

Muistikirja ja tehtävälistat ovat Iinan organisointityön avain (kuva: Hanna-Riitta Kymäläinen)
Muistikirja ja tehtävälistat ovat Iinan organisointityön avain (kuva: Hanna-Riitta Kymäläinen)

Kuka olet?
Olen Iina Heikkilä. Valmistuin kesällä 2013 ympäristötieteestä, bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Mitä työtehtäviisi on kuulunut näissä Opettajien akatemian hommissa?
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella olen työskennellyt muun muassa tiedekuntien LUMA-yhteistyön parissa: tarkoituksena on saada mikrobiologiaa ja laajemminkin tiedekuntamme sisältöjä LUMA-keskuksen biologian opetuksen resurssikeskuksen (BioPop!) työhön. Olen myös kerännyt video- ja kuvamateriaalia, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi markkinointiin opiskelijarekrytoinnissa. Lisäksi koko kampuksen ja sen eri tiedekuntien työnä olen hoitanut OVI!-kilpailun käytännön järjestelyjä. OVI!-kilpailu on Viikin kampuksella työskentelevien Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsenten julistama kaikille avoin kilpailu, jossa etsittiin hyviä ideoita opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi Viikin kampuksella. OVI!-kilpailusta kuulemme blogissa ehkä myöhemmin lisää.

Mitä olet oppinut tässä työssä?
Olen oppinut erityisesti projektinhallintataitoja. Niitä tarvitaan, kun on paljon asioita edistettävänä ja monia tehtäviä hoidettavana yhtä aikaa. Organisointitaitoni ovat kehittyneet kovasti. Lisäksi monet jo olemassa olevat taitoni ovat vahvistuneet, liittyen vaikkapa nettisivujen päivitykseen ja sisältöaineiston tuottoon. Lyhyesti sanoen: olen oppinut työelämätaitoja.

Yliopistoyhteisöstä olen saanut nyt laajemman kuvan kuin gradua tehdessäni. Opiskelija kuulee vain osan tiedeyhteisön asioista. Viikin opettaja-akateemikkojen kokoontumisissa olen huomannut, että kampuksella on rakenteiden jäykkyyttä, mutta toisaalta akateemikoilla on aitoa halua tehdä yhteistyötä ja ylittää rajoja. Aina ei tarvitse ajatella heti aluksi, että joku asia ei onnistu, vaan voikin miettiä, mitä tarvitaan ja miten sen voisi toteuttaa. Joukko vaikuttaa lämminhenkiseltä.

Mikä on ollut haastavaa ja toisaalta kivaa?
On haastavaa pitää käsissään usean pienen projektin lankoja yhtä aikaa. Ylipäätään kartalla ja ajan tasalla pysyminen vaatii vaivannäköä. Samalla on kuitenkin ollut ilo tutustua mukaviin ihmisiin muultakin kuin omalta opiskelualaltani, ja olen voinut auttaa heitä ”kaaoksen hallinnassa” toteuttamalla projekteja, jotka muuten ajan puutteessa jäisivät tekemättä. Minulle todella tärkeä väline työssä on ollut muistikirja, ja erityisesti nakkilistat! Muistilistojen avulla kaikki pysyy hallinnassa ja tulee tehtyä. Paljon apua on ollut siitäkin, että olemme katsoneet säännöllisesti esimieheni Sarin Timosen kanssa yhdessä töitteni etenemistä.

Miten itse opit parhaiten? Mikä omissa opinnoissasi toimi aikanaan hyvin ja mitä toivoit lisää?
Opin parhaiten käyttämällä mahdollisimman monipuolisia menetelmiä. Muistiinpanojen kirjoittaminen on minulle tärkeää, ja lisäksi oppimista edistää, kun pureskelee asioita ja ilmaisee niitä omin sanoin. Itse en pidä miellekartoista, mutta kirjoitan niiden sijaan listoja.

Opiskelussa minua viehätti yliopiston laaja-alaisuus ja se, että en valmistunut suoraan tiettyyn ammattiin. Parasta ja ehdoton rikkaus oli se, että sain opiskella monipuolisesti. Omissa opinnoissani kaipasin lisää työelämätaitoja, kuten projektinhallintaosaamista. Sitä jokainen tulee tarvitsemaan työssä. Tällaista opetusta ja työkaluja tarvitsevat ne, jotka eivät ole projektin johtamisessa ja toteuttamisessa luontaisia lahjakkuuksia, mutta muillekin ne toisivat lisää ammatillista osaamista ja itseluottamusta. Projektinhallintataitoja voi hyödyntää vapaa-ajan tehtävissäkin, ei pelkästään työelämässä.

Mitä toivot tulevaisuudelta?
Juuri nyt helpottaa, kun tiedän, että nykyinen pesti jatkuu vuoden loppuun. Toivon, että löydän jatkossakin kiinnostavia töitä.

Kirjoittaja on yliopistonlehtori maataloustieteiden laitoksessa ja HY:n Opettajien akatemian jäsen

Lue myös edellinen juttu: Opin parhaiten, kun joudun itse miettimään