Maailmanhistorian rahakkain ohjaajan neuvo

Photo: ChilePrimero
Photo: ChilePrimero

Opetuksessa on hyvä käyttää tarinoita. Ne muistetaan helposti, ja tarinoiden avulla välitämme tiedon lisäksi myös arvoja ja merkityksiä. Olen vuosikymmenen ajan puhunut tiedekunnan uusien jatko-opiskelijoiden perehdyttämistilaisuudessa. Nyt syksyllä 2015 päätin kokeilla tarinallista elementtiä. Kertomus oli seuraava:

Vuonna 1970 Salvador Allendesta tuli Latinalaisen Amerikan ensimmäinen vaaleilla valittu valtionpäämies. Hänen ministerikseen nousi vasta 27-vuotias Fernando Flores. Flores näki, että tuon ajan nouseva tiede, kybernetiikka voisi olla suureksi hyödyksi valtion hallinnassa. Hän kutsui alan huippuasiantuntija Stafford Beerin Chileen. Beerin johdolla ryhdyttiin rakentamaan valtion kattavaa järjestelmää, Cypersynia, jonka tarkoitus oli muun muassa seurata kansan onnellisuutta. Järjestelmä ehti myöhäisen prototyypin asteelle ja osoitti myös toimivansa esimerkiksi lakkojen vaikutusten minimoinnissa. Chilessä kuitenkin tapahtui sotilasvallankumous ennen kuin järjestelmä saatiin todella toimimaan. Beer oli vallankumouksen aikana Englannissa, mutta järkyttyi teloituksista siinä määrin, että hylkäsi luksuselämänsä ja muutti vaatimattomaan mökkiin asumaan yksin. Flores vältti teloituksen, mutta hänet vangittiin, ja häntä kidutettiin. Pian entisen ministerin vankilaolosuhteen paranevat siinä määrin, että hän sai lukea. Flores käytti tilaisuuden hyväkseen ja perehtyi Martin Heideggerin fenomenologiaan.

 Kalifornian Amnesty International toimi aktiivisesti Floresin vapauttamiseksi ja onnistuikin yrityksessään. Flores saapui Yhdysvaltoihin ja aloitti jatko-opinnot. Stanfordissa hän tutustui Terry Winogradiin. Winograd ja Flores alkoivat miettiä tietojenkäsittelyä Heideggerin fenomenologian pohjalta ja kirjoittivat yhdessä teoksen Understanding Computers and Cognition. Teoksen lähtökohta on miettiä tietotekniikan soveltamista lähtien meistä ihmisistä, lähtien liikkeelle humanistisista tieteistä. Flores sovelsi oppeja Piilaakson yrityksissä ja ansaitsi mittavan omaisuuden. Winograd jatkoi akateemisella uralla päätyen ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen professoriksi Stanfordiin. Eräänä päivänä Winogradin jatko-opiskelija Larry Page saapui professorin vastaanotolle kysyäkseen neuvoa. Hänellä oli useita ideoita – muun muassa itseään ohjaava auto ja videoneuvotteluiden kehittäminen – eikä hän osannut päättää mihin keskittyä. Winograd pohti mitä me ihmiset tarvitsemme ja neuvoi Pagea keskittymään ajatukseen internetin hakukoneiden kehittämisestä. Page noudatti neuvoa päätyen perustamaan yrityksen nimeltään Google.

Miksi tarina on hyvä kertoa uusille jatko-opiskelijoille? Ensinnäkin tarina kertoo opiskelijoiden keskinäinen verkostoitumisen arvosta. Juuri opintojen alussa on helpointa tutustua kanssaopiskelijoihin. Flores tutustui Winogradiin jatko-opiskelijana ja molemmat hyötyivät suuresti ystävyydestään. Toiseksi humanistinen ala ei ole vieras tietotekniikalle ja sen kehitykselle. Myös humanistin ellei jopa erityisesti humanistin on hyvä rohkeasti astua mukaan tietotekniikan suomiin mahdollisuuksiin ja viedä niitä eteenpäin. Esitykseni uusille jatko-opiskelijoille on aina toisinaan palkittu lopuksi suosionosoituksin. Tällä kertaa kävi niin – ehkä juuri tarinan ansiosta.

Juha Himanka

Kirjoittaja on pedagoginen yliopistonlehtori ja Opettajien akatemian asiantuntijajäsen.

LINKKEJÄ:

Best advice I ever got /Larry Page (Fortune): http://archive.fortune.com/galleries/2008/fortune/0804/gallery.bestadvice.fortune/2.html

Stafford Beer selvittää Cypersynin toimintaa ja tapaamistaan Allenden kanssa: https://www.youtube.com/watch?v=e_bXlEvygHg