Uusia kuvioita ravitsemustieteen opetuksessa

Photo: The COM Library
Photo: The COM Library

Ravitsemustieteen oppiaineessa toteutettiin syksyn 2015 aikana ennätysmäärä hyviä ideoita. Yhteisiä visioita ja opetusta päästiin kehittämään Opettajien akatemian rahoituksen mahdollistamana.

Elokuussa ravitsemustieteen opetusta visioitiin Seurasaaressa harvinaisen laajalla kokoonpanolla. Tapahtumasta on olemassa oma blogikirjoituksensa. Päivä oli erittäin antoisa; muistiin kirjattiin paljon ideoita ja strategisia näkemyksiä tulevasta. Tapahtumasta jäi päällimmäiseksi mieleen ainakin allekirjoittaneelle se, kuinka tärkeää on pysähtyä pohtimaan strategisia, pitkän aikavälin tavoitteita. Usein arkipäiväinen sälä täyttää kalenterin kuin huomaamatta.

Lukuvuoden alkamista juhlistettiin syyskuussa kutsumalla kaikki ravitsemustieteen opiskelijat K<65-tapahtumaan. Tapahtumaan oli kutsuttu puhujiksi 65 vuotta täyttäneitä, pitkän uran ravitsemustieteen parissa tehneitä konkareita. Tapahtuman tarkoituksena oli siirtää hiljaista akateemista tietoa ja kokemuksellista elämänviisautta uuden sukupolven opiskelijoille. Opiskelijat osasivat arvostaa sitä, että pääsivät kuulemaan kokeneiden ammattilaisten näkemyksiä urasta tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta. Esimerkiksi THL:stä eläkkeelle jäänyt dosentti Ritva Prättälä puhui otsikolla ”Mikä työssä ja sen ulkopuolella on tärkeää” ja emeritusprofessori Antti Ahlström aiheesta ”Tunnista opiskelutekniikkasi”.

Visioista käytäntöön päästiin kun teatteritaiteen maisteri Inka Kunnala tuli vetämään maisterivaiheen opiskelijoille tieteen popularisoinnin draamatyöpajan. Yhä useammalla tuntuu olevan oma kokemuspohjainen mielipide oikeasta ja terveyttä edistävästä syömisestä. Ravitsemusasiantuntijat joutuvatkin kohtaamaan haastavia vuorovaikutustilanteita jo uran alkumetreiltä lähtien. Draamatyöpajassa helpoista tilanteista edettiin yhä kinkkisimpiin ongelmiin. Opiskelijat kokivat työpajan todella tarpeelliseksi ja uusia näkökulmia avaavaksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ja vahva ammatillinen itsetunto vievät pitkälle.

Urataitojen merkitys on yhä tärkeämpi, joten tilaisuuden tarjoutuessa päätimme lähteä mukaan HY:n urapalvelujen koordinoimaan ryhmämentorointiohjelmaan. Ryhmämentorointi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat tukea urapohdintoihinsa kokeneemmalta mentorilta. Mentori auttaa opiskelijaa vahvuuksien löytämisessä sekä uraan liittyvien ajatusten jäsentämisessä. Ravitsemustieteen lisäksi mukaan saatiin muutkin oppiaineet elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta. Puolivuotinen ohjelma käynnistyi marraskuussa, ja yhteensä 30 opiskelijaa sai mentorin kulkemaan rinnalleen.

Yksi suurimmista ravitsemustieteen kursseista kerää lähes 200 innokasta opiskelijaa vuosittain. Kansanravitsemuksen peruskurssi ei ole rakettitiedettä, mutta mukana on hyvin erilaisilla taustoilla varustettuja opiskelijoita. Opiskelijoiden oppimista päätettiin tukea uudenlaisella nettitentillä. Nettitentti koostuu oppimiseen tähtäävistä monivalintatehtävistä, ja tarkoitus on tukea asioiden kertaamista ennen varsinaista loppukuulustelua. Vastaava nettitentti on jo käytössä Avoimen yliopiston puolella. Yliopisto-opettaja Eeva Voutilaisen vinkit olivatkin kullanarvoisia tämän uuden työkalun rakentamisessa. Nettitentti pidettiin marraskuun lopulla ja tentin läpäisseet pääsivät jatkamaan varsinaiseen loppukuulusteluun.

Kesän ja syksyn aikana saatiin myös hyvä sysäys uuden opintokokonaisuuden suunnitteluun. Tavoitteena on saada koottua uusi, monitieteinen terveyden edistämisen sivuaine. Mukana keskusteluissa on ollut lukuisia oppiaineita. Seuraavaksi tarkoitus on edetä kurssisuunnitelmissa konkretian tasolle. Kaikki osapuolet ovat pitäneet terveyden edistämisen osaamista opiskelijoiden kannalta erittäin hyödyllisenä.

Taru Saloheimo, ETM.

Kirjoittaja työskenteli ravitsemustieteen opetuksen kehittämishankkeiden koordinaattorina kesällä ja syksyllä 2015 Opettajien akatemian rahoituksella (Maijaliisa Erkkola).