Ikkunat ja valikot

Tällä sivulla käsitellään eri ohjelmille yhteisiä käyttöliittymän piirteitä:

 • Ikkunat
 • Valikot (nauhavalikot, ponnahdusvalikot
 • Pikanäppäinyhdistelmät
 • Työkalurivit

Ikkunat

Ohjelmien käytön perusidea on ikkunoiden käsittelyssä. Jokainen ohjelma avautuu omaksi ikkunakseen. Useimmiten ikkunat ovat melko samanlaisia, vaikka niiden ulkoasu voikin vaihdella ohjelman mukaan: kuvan PDF-tiedostot näyttävästä Adobe Reader-ohjelmastakin löytyy useimmat tyypillisistä File (Tiedosto-), Edit (Muokkaa-), View (Näytä-) ja Help (Ohje-) -valikoista, vaikka ohjelman ulkoasu poikkeaakin normaalista.

Useimmissa käyttöjärjestelmissä ohjelma- ja tiedostoikkunoista löytyy ikkunoiden käsittelyyn liittyviä painikkeita (buttons). Seuraavat painikkeet ovat hyvin samanlaiset mm. Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmien ikkunoissa:

Sulkee ikkunan tai ohjelman.
Pienentää ikkunan tehtäväpalkkiin.
Suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi. Suurentamisen jälkeen painike muuttuu alla olevaksi palautuspainikkeeksi.
Palauttaa suurennetun ikkunan alkuperäiseen kokoonsa. Palautuksen jälkeen painike muuttuu yllä olevaksi suurennuspainikkeeksi.

Valikot

Useimmista ohjelmista löytyy ainakin yksi valikkopalkki (menu bar), josta voit avata useita eri valikkoja (menu). Valikkojen sisältämät komennot vaihtelevat yleensä ohjelmittain, mutta niitä käytetään kuitenkin jokseenkin samalla tavalla eri ohjelmissa. Seuraavassa kuvassa näet Notepad-tekstieditorin File (Tiedosto) -valikon.

Valikkojen eri komennot on jaoteltu yleensä seuraavalla periaatteella:

Valikko Valikon pääasiallinen käyttötarkoitus
File (Tiedosto) Tiedostojen käsittelyyn liittyvät komennot: mm. avaus, tallennus ja tulostus.
Edit (Muokkaa) Tietojen muokkaamiseen littyvät komennot: mm. siirto ja kopiointi.
View (Näytä) Erilaiset tiedon näyttämiseen liittyvät komennot.
Format (Muotoilu) Tiedon muotoiluun liittyvät komennot.
Help (Ohje) Ohjelman käyttöohjeet.

Ohjelmissa on yleensä myös käytetyn ohjelman omiin erikoistoimintoihin liittyviä valikkoja. Saat avattua valikon klikkaamalla sen nimeä valikkorivillä. Huomaa tällöin seuraavat seikat:

 • Jos valikkokomennon jäljessä on kolme pistettä, avautuu siitä valintaikkuna, jossa voit tehdä lisävalintoja.
 • Jos komennon perässä on pieni kolmio, avautuu siitä varsinaisen valikon vierelle alivalikko, josta komento valitaan.
 • Jos valikossa oleva komento näkyy harmaana, komentoa ei voi käyttää kyseisessä tilanteessa.

Valikkojen pikanäppäinyhdistelmät

Joidenkin valikkokomentojen jäljessä näet pikanäppäinyhdistelmän (Shortcut Key), esimerkiksi CTRL+S. Tämä tarkoittaa sitä, että voit suorittaa komennon suoraan näppäimistöltä kyseisellä näppäinyhdistelmällä, avaamatta valikkoa lainkaan. Voit lukea lisää pikanäppäinyhdistelmistä lisälukemistossa.

Nauhavalikot

Microsoft Officen valikkonäkymä poikkeaa perinteisestä. Alaspäin aukeavat tekstipohjaiset valikkorivit on siinä korvattu muutamalla välilehdellä, joita painamalla tai hiirellä rullaamalla valikon sisältö aukea ikkunan yläosan koko leveydelle kuvakkeiden nauhana.

off2016_nauhavalikkob

Ponnahdusvalikot

Useimpien käyttöjärjestelmien ohjelmissa on käytössä ponnahdusvalikko tai pikavalikko (Popup menu), joka avautuu hiiren kakkospainikkeella. Ponnahdusvalikosta löytyy valitsemaasi kohteeseen sovellettavia komentoja. Näin sinun ei tarvitse muistaa, missä ohjelmaikkunan valikossa kukin komento sijaitsee. Seuraavassa kuvassa näet Firefox-selaimen ponnahdusvalikon (valikko avautuu klikattaessa verkkosivulla olevaa kuvaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella):

Ponnahdusvalikon käyttö tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitse hiirellä kohde tai alue, jolle haluat suorittaa toiminnot. Huomaa, että aina ei suinkaan tarvitse valita haluttua aluetta, vaan riittää, että kohdistin on kohteen päällä (näin esimerkiksi tallennettaessa kuvaa verkkosivulta).
 2. Klikkaa kohdetta hiiren kakkospainikkeella.
 3. Käyttämäsi ohjelma avaa ponnahdusvalikon. Nyt voit liikkua valikossa hiirellä ja valita komennon klikkaamalla sitä hiiren ykköspainikkeella.

Työkalurivit

Eri ohjelmissa on yleensä yksi tai useampi “painikepalkki” eli työkalurivi (Toolbar), johon on kerätty usein tarvittavia toimintoja painikkeiksi. Työkalurivit sijaitsevat yleensä valikkorivin alapuolella. Seuraava kuva esittää Corel Paint Shop Pro -ohjelman perustyökaluriviä:

Jos ohjelmassa on useita työkaluriveja, voit yleensä tuoda ne esiin tai piilottaa seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jonkin työkalurivin päällä.
 2. Valitse avautuneesta pikavalikosta haluamasi työkalurivi. Jos näytöllä ei ole yhtään työkaluriviä, valitse View (Näytä) -valikosta Toolbars (Työkalurivit) ja valitse sen alivalikosta tarvitsemasi työkalurivi.

Joissakin ohjelmissa voit halutessasi mukauttaa työkaluriviä. Tällöin työkalurivin oikeassa reunassa näkyy pieni nuolipainike. Napsauttamalla sitä saat näkyviin valikon, josta voit valita työkalurivillä näytettävät painikkeet.