Käyttöjärjestelmien mukana toimitetut ohjelmat

Tällä sivulla kerrotaan käyttöjärjestelmien keskeisimmistä, mukana toimitettavista ohjelmista:

  • Tiedostojen hallintaan käytetyt ohjelmat
  • Tekstieditorit
  • Laskimet

Tiedostojen hallintaan käytetyt ohjelmat

Pääset käsiksi tietokoneesi kiintolevyn, verkkolevyjen, USB-tikkujen ym. tallennusvälineiden sisältöön Windowsissa resurssienhallinnan (File explorer) kautta. Tämä aloitusvalikosta löytyvä sovellus mahdollistaa tietokoneen eri tallennusvälineillä olevien tiedostojen ja kansioiden selaamisen.

win10_fileexploder

Muista käyttöjärjestelmistä, mm. Linuxista, löytyy vastaavanlaisia, tiedostojen hallintaan soveltuvia ohjelmia.

Voit avata ikkunan myös painamalla yhtäaikaisesti pohjaan näppäimistön Windows- ja E-painikkeet!

Tekstieditorit

Tekstieditorit soveltuvat erityisen hyvin yksinkertaisen tekstin muokkaamiseen. Esimerkiksi pikaisia muistiinpanoja kirjoittaessasi tekstieditori on oiva ohjelma raskaisiin tekstinkäsittelyohjelmiin (esimerkiksi Word) verrattuna. Lisäksi tekstieditorit käsittelevät tietoa eri ohjelmien kanssa yhteensopivassa TXT-tiedostomuodossa, kun taas joidenkin oikeiden tekstinkäsittelyohjelmien oletustallennusmuoto on sellainen, jota toiset ohjelmat (tai ainakaan kevyet tekstieditorit) eivät kykene käsittelemään lainkaan.

Tekstieditoreilla pystyy tallentamaan vain yksinkertaista tekstiä, eivätkä ne suoriudu esimerkiksi lihavoinnista, kursivoidusta tekstistä, taulukoista, sisällysluetteloista, kuvista ja muista normaaleista muotoiluista. Siispä käytä esimerkiksi akateemisten töiden kirjoittamiseen oikeaa tekstinkäsittelyohjelmaa!

Tekstinkäsittelyasiakirjojen sijaan tekstieditorit soveltuvat kuitenkin erinomaisesti mm. verkkosivujen muokkaamiseen (aiheesta lisää lisälukemistossa).

Eri käyttöjärjestelmät sisältävät erilaisia tekstieditoreja. Windowsissa käytetään tekstieditorina yleensä Notepad (Muistio) -ohjelmaa (toimitetaan Windowsin mukana), kun taas mm. Linuxissa editoreja on useampia (mm. vi, pico, gedit sekä emacs). Alla olevat kuvat esittävät Notepad- ja gedit -tekstieditoreita:

win10_notepad_iso
Suurenna: Notepad | gedit

Voit käynnistää Notepadin Windowsissa kirjoittamalla käynnistysvalikossa Notepad ja painamalla näppäimistön Enter-painiketta.

Kun näytölle avautuu Notepad-ohjelmaikkuna, voit aloittaa tekstin kirjoittamisen suoraan ikkunan “tyhjälle“ pohjalle (ks. alla oleva kuva). File (Tiedosto) -valikon Page Setup (Sivun asetukset) komennolla voit määrittää esim. sivun suunnan ja ylä- ja alatunnisteet (huomaa kuitenkin, että Notepadissa ja muissa tekstieditoreissa ei yleensä näy mm. paperiarkin sivurajoja, koska tekstieditorit eivät keskity tekstin tulostamiseen paperiarkeille). Format (Muotoile) -valikosta voit muuttaa halutessasi tekstin fonttia ja fonttikokoa. Tekstieditoreissa ei ole yleensä asetettu päälle myöskään tekstin automaattista rivitystä, joten voit kirjoittaa periaatteessa erittäin pitkiäkin tekstirivejä. Halutessasi rivittää tekstin automaattisesti, valitse Format (Muotoile) -valikosta Word Wrap (Automaattinen rivitys) -kohta.

win10_notepad

Notepad on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun kopioit tekstiä verkkosivulta toisiin ohjelmiin. Kopioinnin mukana siirtyy usein erilaisia muotoiluja, jotka voit “karistaa” pois liittämällä kopioidun tekstin leikepöydältä ensin NotePadiin ja vasta sitten toiseen ohjelmaan.

Laskimet

Käyttöjärjestelmistä löytyy yleensä ainakin yksi laskinsovellus. Seuraavat laskinesimerkit ovat Windows (vasen kuva) ja Linux (oikea kuva) -käyttöjärjestelmistä:

win10_calc

Calculator

Windowsin laskimen löydät aloitusvalikon aakkostetusta ohjelmalistauksesta kohdasta Calculator (Laskin). Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa Käynnistä-valikon hakukenttään ”calc” ja käynnistää ohjelman painamalla näppäimistön Enter-painiketta.

Windowsin laskimesta löytyy sekä tavallinen, nk. nelilaskin (yllä olevassa kuvassa) että nk. funktiolaskin. Laskintyypin vaihtaminen tapahtuu View (Näytä) -valikosta. Laskimella lasketaan kuten tavallisella taskulaskimella. Voit tehdä laskutoimitukset hiirellä napsauttamalla tai numeronäppäinten avulla.

Huomaa, että tavallisen nelilaskimen tapaan myöskään Windowsin nelilaskin ei noudata laskusääntöjä, vaan antaa esim. laskusta 1+2*3 tulokseksi yhdeksän! Siksi kannattaa yleensä varmuuden vuoksi käyttää funktiolaskinta.