Unix ja Linux

Unix on käyttöjärjestelmä, jota hyödynnetään erityisesti sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi:

  • Unix on monen käyttäjän käyttöjärjestelmä: samaa Unix-palvelinta voi käyttää yhtä aikaa useampi eri käyttäjä. Kun Unixia käytetään palvelinkäyttöjärjestelmänä, käyttäjät ottavat yhteyden Unix-palvelimeen yleensä nk. pääteyhteyden muodossa. Tällöin käyttäjä voi hyödyntää palvelimelle asennettuja ohjelmia ja palvelimella olevan kotihakemistonsa tiedostoja ilman, että tiedostoja ja ohjelmia tarvitsisi tallentaa paikalliselle työasemalle lainkaan.
  • Unix soveltuu palvelimien käyttöjärjestelmäksi: Unixia käytetään perinteisesti pääteyhteyden kautta, mutta Unixia ja monia muita Unixin kaltaisia käyttöjärjestelmiä voidaan periaatteessa käyttää myös kotitietokoneiden käyttöjärjestelmänä.

Linux on aivan oma, Unixista erillinen käyttöjärjestelmä, joskin Linuxilla on erittäin paljon yhteisiä piirteitä Unixin kanssa. Näin ollen Unixia taitava käyttäjä osaa käyttää myös Linuxia.