Sovellus- ja apuohjelmia

Tällä sivulla esitellään Unix- ja Linux-ohjelmia, joita käytetään laajalti erilaisissa Unix-järjestelmissä. Valtaosaa mainituista ohjelmista voit käyttää mm. HY:n Unix-järjestelmässä – käyttämästäsi palvelimesta riippuen.

Tekstieditorit

emacs
Erittäin monipuolinen tekstieditori, jota käytetään yleensä näppäinkomennoin. Useissa järjestelmissä ohjelman käynnistys onnistuu emacs-komennon lisäksi em-komennolla. Ohjelman käyttöohjeita löydät mm. HY:n  Tekstieditori Microemacs -ohjesivulta.

pico
Helppokäyttöinen ja peruskäyttöön riittävä tekstieditori. Useimmiten käytettyjä pico-komentoja: CTRL+o = tallenna tiedosto, CTRL+x = poistu picosta.

gedit
Jos käyttämässäsi Unixissa tai Linuxissa on graafinen käyttöliittymä, voit hyödyntää myös graafisella käyttöliittymällä varustettuja tekstieditoreja. Yksi esimerkki graafisella käyttöliittymällä varustetuista tekstieditoreista on mm. Ubuntu-Linuxin mukana toimitettava gedit (alla kuva em. ohjelmasta).

Sähköpostiohjelmat

pine
Pine on eräs käytetyimmistä Unixin sähköpostiohjelmista (ks. seuraava kuva). Pine on tekstipohjainen, useimmiten pääteyhteydessä käytetty palvelinohjelma, joka käynnistyy pine-komennolla. Pineä käyttäessäsi sinun ei siis tarvitse asentaa sähköpostiohjelmaa Unix- tai Linux-työasemalle lainkaan.

PINEä käytetään näppäinkomennoin. Lisätietoa ohjelman käytöstä löydät tutustumalla ohjeisiin. Pääteyhteydessä käytettäviä sähköpostiohjelmia ovat lisäksi mm. elm ja mutt.

Evolution
Evolution on useiden Linux-versioiden (kuten Fedoran ja Ubuntun) mukana tuleva, Novell-ohjelmistoyhtiön kehittämä sähköposti- ja kalenteriohjelma. Käytettävyydeltään se on melko samankaltainen kuin Microsoft Outlook ja Mozilla Thunderbird.

Thunderbird
Suositusta, graafisella käyttöliittymällä varustetusta Thunderbird-sähköpostiohjelmasta on saatavilla myös Linux-versio. Thunderbird (kuva alla) toimii Linuxissa samalla periaatteella kuin muissakin käyttöjärjestelmissä. Thunderbird-ohjelmasta on kerrottu aiemmin Opiskelijan digitaitojen oppimateriaalissa.

Verkkoselaimet ja uutisryhmien lukuohjelmat

Unixissa ja Linuxissa voidaan käyttää sekä graafisia että tekstipohjaisia selainohjelmia. Lisäksi Unix-järjestelmistä löytyy useimmiten useita ohjelmia, joilla voit mm. lukea uutisryhmiä ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin (mm. irc).

lynx
Kun toimit tekstipohjaisessa Unix-pääteyhteydessä, voit käynnistää lynx-selaimen komennolla lynx. Tällöin et kuitenkaan näet mm. verkkosivuilla olevia kuvia

tin
Tekstipohjainen uutisryhmien (newsgroups) lukemiseen soveltuva ohjelma, jota käytetään komentoriviltä käsin.

Firefox
Tunnetusta Firefox-selaimesta on olemassa oma versionsa mm. Linuxille. Firefox on erittäin suositeltava valinta mm. ko. selaimen hyvän tietoturvan vuoksi. Firefoxin käyttöliittymä on graafinen (alla kuva em. ohjelmasta).

Firefox tulee esiasennettuna mm. Linuxin Ubuntu-jakeluversion mukana.

Toimisto-ohjelmat

Open Office / LibreOffice
Graafisella käyttöliittymällä varustettu toimisto-ohjelmapaketti, josta löydät tarvittavat ohjelmistot niin tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, vektori- ja esitysgrafiikan tuottamiseen kuin tietokantojen luomiseen.

Open Officessa teksti-, taulukkolaskenta ym. tiedostot on mahdollista tallentaa avoimen lähdekoodin periaatteita noudattaen avoimesti määritettyihin tiedostomuotoihin. Näitä tiedostomuotoja ovat mm.

 • .odt = tekstinkäsittelytiedostot
 • .ods = taulukkolaskentatiedostot
 • .odp = esitysgrafiikkatiedostot
 • .odg = kuvankäsittely- ym. graafiset tiedostot.

Huomaa, että kaikki sovellukset (mm. kaupallinen Microsoft Office) eivät aina osaa avata näihin tiedostomuotoihin tallennettuja tiedostoja. Toisin päin sama toimii kuitenkin melko hyvin, eli voit yleensä avata kaupallisten toimisto-ohjelmien avulla luotuja tiedostoja myös Open Officella.

LibreOffice on Open Officen alkuperäisen kehittäjäyhteisön luoma sisarohjelmisto, joka on sen kanssa varsin samanlainen. LibreOffice on asennettu valmiiksi useisiin Linuxin jakeluversioihin. Seuraavassa kuvassa näet esimerkin LibreOffice Writer-ohjelmasta Ubuntussa.

Lisätietoa OpenOfficesta löydät mm. OpenOffice.org-sivuilta. Halutessasi voit ladata OpenOffice-paketin tietokoneellesi samalta sivustolta.

Ladonta- ja taitto-ohjelmat

LaTeX
LaTeX on nk. ladontaohjelmisto, jonka avulla voit tuottaa monipuolisia tekstidokumentteja. LaTeXista on hyötyä mm. tuotettaessa asiakirjoja, joihin tulee luoda paljon matemaattisia kaavoja.

LaTeX tuottaa dvi-tyyppisiä tiedostoja, joita voit muuttaa erilaisin apuohjelmin muihin haluamiisi tiedostomuotoihin. Seuraavat apuohjelmat ovat käteviä käytettäessä LaTeXia:

 • xdvi (dvi-tiedostojen katseluohjelma X-window-järjestelmässä)
 • dvips (ps-tiedoston luonti dvi-tiedostosta)
 • dvipdf  (pdf-tiedoston luonti dvi-tiedostosta)
 • ps2pdf  (pdf-tiedoston luonti ps-tiedostosta)

Lisätietoa LaTeXista: http://www.latex-project.org ja http://www.xm1math.net/texmaker.

Matemaattiset ja tilastolliset ohjelmat

Matemaattisten ja tilasto-ohjelmien käyttö onnistuu Unixissa ja Linuxissa usein jopa paremmin kuin monissa muissa käyttöjärjestelmissä. Voit käyttää seuraavia ohjelmia HY:n Unix-järjestelmässä:

 • Symbolinen laskenta: mathematica ja maple
 • Numeerinen laskenta: matlab
 • Tilastollinen tiedonkäsittely: spss, sas ja survo.

Hyödyllisiä Unixin apuohjelmia

xfig
Vektorigrafiikan piirto-ohjelma.

gnuplot
Matemaattisen datan graafiseen esittämiseen soveltuva ohjelma.

ghostview
Pdf- ja nk. postscript-tiedostojen katseluohjelma.

acroread
Pdf-tiedostojen katseluohjelma.

xview
Kuvien katseluohjelma (jpeg- ym. kuvatiedostot).