Kuvakoon muuttaminen

Joskus saattaa käydä niin, että skannattu tai digikameralla otettu kuva on pikselimäärältään liian iso. Pikselimäärältään valtavat kuvat vievät huomattavasti tallennustilaa ja niiden avaaminen selaimessa kestää kauan. Tämän vuoksi kuvan koon muuttaminen on jokaisen kuvankäsittelijän perustaito, joka sinunkin on hyvä opetella.

Sopivan kuvakoon valinta

Kuvakoon muuttaminen eli tarkemmin sanottuna kuvan vaaka- ja pystysuuntaisten kuvapisteiden määrän vähentäminen tai kasvattaminen onnistuu lähes millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvakoon muuttamista varten sinun tulee varmistaa, kuinka monesta kuvapisteestä avaamasi kuva oikeasti muodostuu: koon tarkistaminen onnistuu mm. Paint Shop Pro -ohjelmassa katsomalla kuvan kokotiedot kuvaruudun oikeasta alareunasta: alla olevan esimerkkikuvan 3510- ja 1040-arvot tarkoittavat, että kuva koostuu vaakasuunnassa 3510 kuvapisteestä ja pystysuunnassa 1040 kuvapisteestä. Ajatellen kokoa mm. verkkojulkaisemisen kannalta, kuva on huomattavan iso.

Avatessasi kuvan kuvankäsittelyohjelmassa, käyttämäsi ohjelma yleensä sovittaa kuvan näytöllä sopivan kokoiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että itse kuvan koko muuttuisi.

Kuinka paljon kuvaa sitten kannattaa pienentää yllä kuvatussa esimerkkitapauksessa? Nyrkkisääntönä voit pitää sitä, että kuvan vaaka- ja pystytarkkuus tulee valita käyttökohteen mukaisesti. Esimerkiksi verkkojulkaisussa kuvan vaakasuuntainen tarkkuus on hyvä mitoittaa selaimelle sopivaksi. Tällöin kuvan vaakatarkkuus voisi olla noin 1000 kuvapisteen luokkaa: paljon 1000:tta kuvapistettä leveämpi kuva on yleensä isohko, ja paljon 1000:tta pienempi jäisi yksityiskohdiltaan epäselväksi. Esimerkkikuvan tapauksessa kuvan vaaka- ja pystytarkkuuden pienennys noin puoleen alkuperäisestä olisi siis todennäköisesti hyvä valinta.

Kuvakoon muuttaminen

Kuvan koon muuttaminen Paint Shop Pro -ohjelmassa tapahtuu avaamalla kuva ja antamalla sille ohjelman Image-valikosta Resize-käsky. Tällöin näytölle avautuu valintaikkuna (ks. seuraava kuva), jossa sinun tulee määrittää haluamasi kuvakoko. Kuvan pienennys puoleen alkuperäisestä onnistuisi asettamalla Pixel Dimensions -kohtaan arvoksi 50 %. Klikkaa lopuksi OK.

resize

Toiminto pienentää nyt kuvan ilmoittamaasi kokoon. Kun koon muunnos on tehty, sinun kannattaa tarkistaa muutoksen vaikutus kuvan laatuun ja kokoon: tarkista muuttunut kuvakoko uudelleen ohjelman oikeasta alalaidasta.

Huomaa, että kuvan vaatima tallennustila riippuu käyttämästäsi tallennusmuodosta (esimerkiksi JPEG ja TIFF eroavat tallennustilan tarpeeltaan toisistaan huomattavasti), ja että vaadittu tallennustila selviää tarkemmin vasta tallennuksen myötä. Tarkista siis kuvatiedoston koko aina ennen kuvan julkaisemista verkossa tai kuvan lähettämistä esimerkiksi sähköpostilla.