Kuvan avaaminen, katselu ja zoomaus

Seuraavat toiminnot onnistuvat valtaosassa kuvankäsittelyohjelmista:

 • kuvien tallentaminen eri tiedostomuotoihin
 • kuvien kääntäminen, rajaaminen ja peilaaminen
 • kuvien korjaaminen mm. valotuksen, naarmujen ym. ongelmien osalta.

Alla olevassa kuvassa näet Paint Shop Pro -kuvankäsittelyohjelman käyttöliittymän eri osat:

 • vasen laita: kuvan muokkaamisen perustyökalut
 • yläosa: tiedoston tallentamiseen ja työkalujen erityisasetuksiin liittyvät painikkeet ja valikot
 • oikea laita: väripaletti sekä muita kuvan hallintaan liittyviä valintaikkunoita.

pspx3_gui

Ennen kuin aloitat kuvankäsittelyohjelman käytön, tutustu ohjelman valikoihin:

 • File: tiedoston hallintaan liittyviä komentoja
 • Edit: mm. kuvan kopiointiin ja kuvan asetuksiin liityviä komentoja
 • View: kuvan näyttämiseen liittyviä komentoja
 • Image: mm. kuvan kokoon ja asetteluun liittyviä komentoja
 • Adjust: mm. kuvan väreihin ja kirkkauteen liittyviä komentoja
 • Effects: erilaisia tehosteita
 • Layers: kuvan eri tasoihin (layers) liittyviä komentoja
 • Objects: vektorigraafisten objektien asetteluun liittyviä komentoja
 • Selections: kuvasta hiirellä tehtyihin valintoihin liittyvät komennot
 • Window: ikkunoiden välillä siirtyminen
 • Help: ohjelman ohjeet.

Valikoiden ohella sinun kannattaa perehtyä ohjelman työkalupalkin eri toimintoihin. Seuraavassa taulukossa on selitetty työkalupalkin tärkeimmät ominaisuudet:

Työkalujen käyttötarkoitukset:

 • Zoom Tool: kuvan lähentäminen ja loitontaminen näytöllä
 • Pick Tool: kuvaan tarttuminen ja kuvan siirtäminen
 • Selection Tool: valintojen tekeminen kuva-alueesta
 • Dropper Tool: värin poimiminen kuvasta väripalettiin
 • Crop Tool: kuvan rajaaminen
 • Straighten Tool: kuvan suoristaminen
 • Red Eye Tool: punasilmäongelmien korjaus valokuvissa
 • Makeover Tool: meikkaustyökalu (mm. rusketuksen lisääminen kasvoihin)
 • Clone Brush: kloonaus- eli kuva-alueen monistamistyökalu
 • Paint Brush: sivellintyökalu
 • Lighten/Darken Brush: vaalennus- ja tummennustyökalu
 • Eraser Tool: pyyhekumi
 • Background Eraser Tool: taustavärin poistava pyyhekumi
 • Flood Fill Tool: työkalu, jolla kuva-alueita voidaan värjätä paletin värien mukaiseksi
 • Picture Tube Tool: työkalu valmiiden pienoiskuvien lisäämiseksi kuva-alueelle
 • Text Tool: kirjoitustyökalu
 • Preset Shape Tool: ellipsien, suorakulmioiden ym. kuvioiden lisäämistyökalu
 • Pen Tool: kynätyökalu
 • Warp Brush: yksi monista efektityökaluista
 • Oil Brush: öljyvärityökalu.

Huomaa, että yllä olevassa kuvassa on eri työkalujen kohdalla usein pieni kolmio: kolmiota painamalla voit valita jonkin em. työkaluun liittyvän alitoiminnon (ks. seuraava kuva).

Kuvan avaaminen ja zoomaus näytöllä

Kun aiot muokata sinulle tärkeää kuvaa, tallenna kuva ennen muokkaamisen aloittamista uudella nimellä eri tiedostoksi. Näin et tallenna muokkauksiasi vahingossa alkuperäiskuvan päälle.

Avaa uusi kuva käsiteltäväksi valitsemalla kuvankäsittelyohjelman File-valikosta Open-käsky. Tällöin ohjelma tuo näkyviin tiedostojen avausikkunan. Valitse sitten se levyasema ja hakemisto, jonne käsiteltävä kuva on tallennettu. Huomaa, että ohjelma näyttää kansiosta ainoastaan ne kuvat, joiden tallennusmuoto on sama kuin avausikkunan Files of type -ruudussa valittuna oleva muoto. Jos kuvaa ei näy, avaa siis kyseinen pudotusvalikko ja valitse oikea tiedostomuoto. All files -valinnalla saat näkyviin kaikki ohjelmasi tunnistamassa muodossa olevat kuvat. Löydettyäsi haluamasi kuvan valitse kuva hiirellä ja klikkaa Open-painiketta.

kissakasa

Kuva avautuu ohjelman työskentelytilaan näytölle sovitetussa koossa: esimerkkikuvassa kuvankäsittelyohjelma näyttää kuvan 12%:ssa alkuperäisestä koostaan. Voit halutessasi lähentää kuvaa näytöllä zoom-painikkeen avulla: klikkaa painiketta kerran ja klikkaa tämän jälkeen kuvaa hiiren vasemmalla painikkella lähentääksesi – tai oikealla loitontaaksesi – kuvaa näytöllä. Jos koneessasi on hiiri, voit zoomata kuvaa myös hiiren rullan avulla.

Huomaa, että zoomaustyökalu ei muuta kuvan kokoa millään tavalla: kuva ei pienene eikä suurene työkalun käytön myötä.