Kuvan rajaus, kääntö ja peilaus

Kuvan rajaaminen

Kuvan rajaaminen onnistuu usealla eri tavalla. Eräs kätevimmistä tavoista on Selection-työkalun käyttö. Kyseinen työkalu löytyy Paint Shop Pro -ohjelman vasemmasta työkalupalkista:

Rajataksesi kuvaa toimi seuraavasti: klikkaa Selection-työkalua ja määritä avaamastasi kuvasta rajattava alue piirtämällä ko. työkalulla suorakulmio säilytettävän alueen ympärille. Kun vapautat hiiren painikkeen, näkyy rajatun alueen ympärillä katkoviiva (ks. seuraava kuva).

Varsin usein rajaus ei onnistu ensimmäisellä kerralla oikein. Jos haluat rajata kuvan uudelleen, voit vapauttaa tekemäsi valinnan antamalla kuvalle ohjelman Selections-valikosta Select None-käskyn.

Kun olet tehnyt haluamasi muotoisen valinnan, voit tarpeen tullen myös lisätä tai poistaa alueita valinnastasi pitämällä vaihtonäppäintä (Shift) tai CTRL-näppäintä alas painettuna valintaa suorittaessasi.

Kun valittu alue on toivomasi mukainen, anna kuvalle ohjelman Image-valikosta Crop to selection -käsky. Tällöin ohjelma poistaa kuvasta kaiken muun, paitsi valitsemasi alueen. Alla näet esimerkin rajatusta kuvasta:

Kuvan kääntäminen

Toisinaan joudut kääntämään kuvaa joko myötä- tai vastapäivään. Kääntäminen onnistuu useissa käyttöjärjestelmissä ilman kuvankäsittelyohjelmaakin, mutta varmin tapa saada kuva juuri oikeaan asentoon on kuvankäsittelyohjelman kääntötoiminnon hyödyntäminen.

Käännä kuva antamalla avaamallesi kuvalle ohjelman Image-valikosta jokin seuraavista käskyistä:

  • Rotate right: kuvaa käännetään myötäpäivään 90 astetta
  • Rotate left: kuvaa käännetään vastapäivään 90 astetta
  • Free rotate: voit määrittää itse kuvan kääntösuunnan ja käännön astemäärän.

Esimerkki: vasemmalle (kuva alla) kuvalle on annettu Rotate left -komento:

    

Free rotate -toiminnon avulla voit määrittää haluamasi kääntökulman itse:

freerotate

Vasemmanpuoleinen alla olevista kuvista esittää alkuperäistä, oikeanpuoleinen puolestaan 10 astetta käännettyä kuvaa:
     pspfreerotateresult%281%29.jpg

Kuvan peilaaminen

Toisinaan skannattu dia tms. kuva voi olla asetettu skanneriin väärin päin, jolloin joudut peilaamaan kuvan joko kuvan vaaka- tai pystyakselin suhteen.

Alla oleva, vasemmanpuoleinen esimerkkikuva on peilattu antamalla kuvankäsittelyohjelman Image-valikosta Mirror-käsky. Oikealla puolella peilattu kuva: