Kuvien skannaaminen

Skannaustarkkuuden merkitys

Kuvien “skannaamiseen” eli kuvanlukuun liittyy olennaisesti käsite resoluutio, jolla tarkoitetaan kuvapisteiden määrää tiettyä pituuden yksikköä kohden (jos käsite on sinulle tuntematon, kertaa asiat Opiskelijan digitaitojen oppimateriaalista). Oikean resoluution käyttö on tärkeää, jotta skannaamistasi kuvista tulisi järkevän kokoisia jatkokäsittelyä ajatellen.

Seuraava kuvasarja näyttää, millä tavalla resoluution valinta vaikuttaa kuvan laatuun. Esimerkkikuva on skannattu kahdella eri resoluutiolla (72 ja 300 kuvapistettä tuumalle eli 72 ja 300 dpi, Dots Per Inch), ja kuvista on tämän jälkeen otettu osasuurennokset:

Kuvia skannatessa resoluutio-asetus on tärkeää valita sekä alkuperäisen kuvan koon että kuvan käyttötarkoituksen mukaisesti:

 • Alkuperäiskuvan koko: jos alkuperäinen kuva on hyvin pieni (esimerkiksi postimerkin kokoinen), on useimmiten järkevää valita kuvanlukuun jokseenkin korkea resoluutio (esimerkiksi 600 dpi tai suurempi). Jos alkuperäiskuva on hyvin iso (esimerkiksi A4-kokoinen arkki), yleensä kannattaa valita matalampi (esimerkiksi 72-150 dpi) skannausresoluutio. Näin toimimalla skannatusta kuvasta tulee riittävän tarkka, mutta kuvatiedosto ei kuitenkaan kasva liian isoksi.
 • Kuvan käyttötarkoitus: jos aiot katsella skannattavaa kuvaa näytöllä tai julkaista kuvan esimerkiksi verkkosivuilla, kuvanluvussa kannattaa yleensä käyttää matalahkoa resoluutiota. Jos taas haluat tulostaa kuvan kaikkine yksityiskohtineen, valitse käyttöön korkeampi resoluutio. Lehdissä ja muissa painotuotteissa erittäin korkea resoluutio (yli 600 dpi) on yleensä kuvan julkaisukelpoisuuden edellytys. Muista siis ottaa resoluution valinnassa huomioon sekä alkuperäiskuvan koko että kuvan käyttötarkoitus!

Mitä korkeammalla resoluutiolla skannaat kuvan, sitä useammasta kuvapisteestä lopullinen kuva muodostuu. Koska korkeammalla resoluutiolla luettu kuva vie myös enemmän tallennustilaa, isokokoisen kuvan lukeminen korkealla resoluutiolla edellyttää tietokoneelta myös paljon muistia ja tehoa. Liian korkeaa skannausresoluutiota käytettäessä voikin käydä niin, että kuvaa myöhemmin käsiteltäessä tietokone hidastuu huomattavasti kuvan suuren koon vuoksi. Tämän vuoksi kuvanluvussa käytetty resoluutio on syytä asettaa sopivaksi ennen skannausta.

Kuvien skannaaminen

Skannattava kuva voi olla esimerkiksi valokuva, lehtikuva, mainos, juliste, piirros tms. Vaan olipa kuva mikä tahansa, sinun on erittäin tärkeää muistaa, että kuvien tekijänoikeudet rajoittavat niiden käyttöä: tutustu siis tekijänoikeuksiin ennen kuvan julkaisemista esimerkiksi opintotehtävässäsi tai verkkosivuilla.

Ennen kuvan skannaamista sinun kannattaa varmistaa myös seuraavat asiat:

 • Aseta kuva oikeaan asentoon: kuvan kääntäminen kuvankäsittelyohjelmassa on toki mahdollista, mutta järkevintä on kuitenkin kuvan asettaminen järkevään asentoon skannerin lukulasilla jo ennen skannausta.
 • Varmista skannerin säädöt: jos skannerissa on valittuna aiempien käyttäjien jäljiltä esimerkiksi tavanomaisesta poikkeava kirkkaus- tai kontrastiarvo, skannattavat kuvasi voivat mennä pilalle jo skannausvaiheessa. Helpotat jälkikäteen tapahtuvaa työtäsi huomattavasti, jos varmistat ennen skannaamista, että skannerin säädöt ovat kohdallaan: varmista ainakin se, että skannausohjelmassa määritettävät kuvan valoisuus- ja kontrastiasetukset ovat perusasetuksissa.
 • Varmista skannaustarkkuus: skannausresoluution vaikutus kuvankäsittelyn jatkotoimenpiteisiin on erittäin suuri, joten jos et ole varma siitä, mihin kaikkeen tulet käyttämään skannattavaa kuvaa, skannaa kuva korkeahkolla resoluutiolla. Näin varmistat, että voit käyttää kuvaa myös tarkkuutta vaativissa tulosteissa.
 • Varmista mahdolliset heijastukset: esimerkiksi sanomalehtikuvan paperi voi olla niin ohutta, että paperin toisella puolella oleva teksti tai toinen kuva näkyy paperin läpi kuvaa skannattaessa. Apua ongelmaan tuo musta paperiarkki, joka asetetaan skannattavan kuvan taakse. Näin toimimalla skannerin valo ei heijastu ohuen paperin toiselta puolelta ja skannaustulos paranee.
 • Käytä sopivaa väriasetusta: jos skannattava kuva on värillinen, kuvan skannaamisessa tulisi käyttää eri asetuksia kuin harmaasävyistä tai mustavalkoista kuvaa skannattaessa. Alla olevasta taulukosta saat yleiskuvan tavanomaisimmista värivalinnoista (asetukset ja niiden nimet ovat toki skannerikohtaisia).
Skannattava kuva Suositeltava väriasetus
Värillinen kuva Truecolor tai 24 bit color
Harmaasävyinen valokuva tai mustavalkopiirros Grayscale

Kuvan skannaus tapahtuu pääpiirteissään samalla tavalla, olipa käytössäsi mikä tahansa tasoskanneri. Skannerin käyttö edellyttää sitä, että tietokoneeseen on asennettu skannauksen mahdollistava sovellusohjelma: useissa käyttöjärjestelmissä em. sovellus löytyy jo itsestään käyttöjärjestelmästä.

Skannaaminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Kun olet laittanut skannerin virran päälle, nosta skannerin suojakansi ylös ja aseta kuva skannerin lasille kuvapuoli alaspäin. Sulje sitten suojakansi.
 2. Käynnistä haluamasi kuvankäsittelyohjelma ja valitse ko. ohjelman File-valikosta Import ja Twain Acquire (käynnistystapa voi poiketa edellä kuvatusta, koska skannausohjelmat ovat usein laitekohtaisia).
 3. Rajaa luettava alue skannausohjelman rajaustyökalulla (ks. seuraava kuva). Suorita rajaus mahdollisimman tarkasti, ettei ylimääräisiä alueita tule valituksi. Ylimääräiset alueet hidastavat skannausta ja kuvan jatkokäsittelyä. Tässä vaiheessa voit lisäksi tarpeen tullen mm. kääntää kuvan oikeaan asentoon.
 4. Määritä skannausohjelmasta haluamasi skannaustarkkuus (alla olevassa esimerkkikuvassa tarkkuus on 200 dpi).

  skannaus_vanha

 5. Kun olet tehnyt muutokset skannausasetuksiin, klikkaa ohjelman skannauspainiketta. Kun skannaus on valmis, ilmestyy lopullinen kuva kuvankäsittelyohjelmaan. Huomaa siis, että skannausohjelman näyttämä kuva on vain nk. esikatselukuva (preview image) eikä lopullinen, skannattu kuva.
 6. Sulje lopuksi skannausohjelma ja tallenna kuva kuvankäsittelyohjelmasta käsin.
 7. Älä unohda kuvaa skanneriin!

Resoluution muuttaminen jälkikäteen

Liittäessäsi skannattua kuvaa esimerkiksi taitto-ohjelman arkille, kuvan koko arkilla määräytyy kuvatiedostoon tallentuneen resoluutioarvon mukaan. Jos kuvatiedostossa oleva resoluutioarvo on väärä, kuva voi vallata vaikka koko tulostusarkin (ks. alla oleva vasen kuva): näin tapahtuu usein mm. silloin, kun taitto-ohjelmaan viedään digikameralla otettu, resoluutioltaan 72 dpi kuva. Kun resoluutio on määritetty sopivaksi (esimerkiksi 150-300 dpi), kuva asettuu arkille todennäköisesti toivomallasi tavalla (ks. oikeanpuoleinen kuva).

Kuvan resoluutio-arvon muuttaminen on mahdollista useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa. Muista kuitenkin se, että kuvan resoluution muuttaminen skannauksen jälkeen on eri asia kuin resoluution määrittäminen skannausvaiheessa! Skannausvaiheessa resoluution määrittäminen vähentää tai kasvattaa valokuvasta “luetun” informaation määrää, kun taas kuvankäsittelyohjelmassa tapahtuva resoluution muuttaminen määrittää, miten tarkkana (kuvapistettä / tuuma) kuvaa käsitellään esimerkiksi taitto-ohjelmissa ja näytöllä. Kuvan skannaamisen jälkeen tapahtuva resoluution muuttaminen ei siis myöskään huononna tai paranna kuvaa.

Voit tarkistaa avaamasi kuvan resoluution antamalla kuvankäsittelyohjelman Image-valikosta Image Information -käskyn. Alla oleva esimerkki kertoo, että avatun kuvan resoluutio on 72 pikseliä tuumalle.

Resoluution muuttaminen onnistuu, kun määrität kuvankäsittelyohjelman Image-valikon Resize-toiminnolla kuvalle uuden resoluution (ks. seuraava kuva). Kun olet asettanut resoluution toivomaksesi, klikkaa lopuksi OK.