Perustietoa bittikarttojen tuottamisesta

Lähes kaikki skannatut tai digikameralla otetut kuvat ovat bittikarttakuvia. Useimmiten bittikarttakuvat on tallennettu johonkin yleisesti tunnettuun kuvatiedostomuotoon, esimerkiksi:

  • jpg tai jpeg
  • tiff
  • bmp
  • png
  • gif
  • raw

Kuvien tallentamisen erityspiirteet

Ennen kuin aloitat kuvankäsittelyn, sinun on hyvä tietää kuvien tallentamisen turvalliset ja turvattomat käytänteet. Osa kuvatiedostomuodoista sallii nimittäin kuvan tallentamisen joko häviöttömästi (lossless) tai häviöllisesti (lossy). Alla olevat esimerkkikuvat havainnollistavat, mitä em. tallennustavoilla tarkoitetaan:

Häviötön (lossless) tallennus: kuva tallennetaan ilman kuvainformaation vähentämistä. Lopputuloksena on laadultaan alkuperäistä vastaava, mutta useimmiten tiedostokooltaan isohko kuva.

Yllä olevan kuvan koko 45 kB
 

Häviöllinen (lossy) tallennus: kuva tallennetaan vähentämällä kuvainformaation määrää. Lopputuloksena on pienikokoinen, mutta yleensä alkuperäistä huonolaatuisempi kuva (huomaa häiriöt yllä olevassa kuvassa!).

Yllä olevan kuvan koko 17 kB
Tallennuksessa käytetty laatu 70%

Kuvatiedoston tallentaminen häviöttömästi onnistuu käyttäessäsi esimerkiksi PNG-, TIFF- ja BMP-tiedostomuotoja.

Kuvatiedoston tallentaminen häviöllisesti onnistuu käyttäessäsi esimerkiksi JPEG-tiedostomuotoa. Huomaa kuitenkin, että tietyillä ohjelmilla JPEG-tallennus voidaan suorittaa myös häviöttömästi.

Kun käytät häviöllistä tallennustapaa, säästät yleensä tallennustilaa. Älä kuitenkaan luota kuvan tallennusvaiheessa kuvankäsittelyohjelman näyttämään kuvaan, vaan avaa tallentamasi kuva toisessa ohjelmassa todetaksesi kuvan tallentuminen hyvälaatuisena! Liian paljon kuvaa tiivistettäessä kuvatiedostoon voi näet tallentua epämieluisia "pakkausjälkiä". Seuraava, kuvanlaadultaan hirveä ja näin ollen täysin käyttökelvoton esimerkkikuva (kuva on tallennettu häviöllisesti käyttämällä vain 30% kuvanlaatua) osoittaa, millainen kuvasta voi tulla käytettäessä liian suurta tiivistystä!

Muista aina tarkistaa, että häviöllisesti tallentamasi kuvan laatu on riittävän hyvä ja käyttötarkoitustasi vastaava. Useimmiten n. 90 % tallennuslaatu tuottaa melko laadukkaan ja samalla tiedostokooltaan pienen kuvan, mutta toisinaan 90 % asetuskin voi tuottaa huonolaatuisen kuvan.

Säilytä alkuperäiset kuvatiedostosi varmassa tallessa ja mielellään mahdollisimman häviöttömässä muodossa tallennettuina! Muista myös varmuuskopiointi: älä muokkaa suoraan alkuperäistiedostoja, vaan luo alkuperäisestä kuvatiedostosta aina kopio muokkaamista varten.