Oodin hops

Oodin hops on WebOodin kautta käytettävä työkalu, jonka avulla voit luoda itsellesi verkossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin. Voit tarkistaa Oodin hopsin avulla minkä kurssien suorittamista tutkintosi edellyttää, sekä sen, mille muille kursseille voit osallistua. Työkalun avulla voit myös ilmoittautua sellaisille suunnitelmaasi kuuluville kursseille, joilla on ilmoittautumisaika WebOodissa meneillään.

Huomaa, että hops-toiminto näkyy WebOodin valikossa vain, jos laitoksesi ja tiedekuntasi on valmistellut Oodin hops-työkalun käyttöön. Kannattaa selvittää omalta laitokseltasi hopsiin liittyvät käytännöt: Oodin hops ei ole järjestelmä, jonka käytön voisit aloittaa ilman tutustumista tiedekuntasi ja laitoksesi hops-ohjeisiin. Ohjeiden lukeminen on tärkeää, koska hopsin suunnitteluun liittyy useissa tapauksissa mm. tapaamisia, keskusteluja ym. tehtäviä, ja koska monilla laitoksilla hopsin tekeminen voi olla yhdistetty jonkin tietyn opintojakson suorittamiseen. Lisäksi sinun on tärkeää selvittää etukäteen, milloin sinun odotetaan lähettävän hops-ehdotuksesi hyväksyttäväksi. Suosittelemme myös tämän ohjeen lukemista kertaalleen läpi ennen kuin ryhdyt toimeen.

Oodin hops-työkalun käytön aloittaminen

Oman hops-sivusi löydät kirjautumalla WebOodiin pääkäyttäjätunnuksellasi ja klikkaamalla etusivun vasemman reunan Omat opinnot -sarakkeesta Hops-linkkiä.

Seuraavassa, alla olevan kaltaisessa ruudussa näet tutkintosi (tai tutkintojesi, jos sinulla on oikeuksia suorittaa useampia tutkintoja) tiedot. Aloita hopsin luominen valitsemalla ja tallentamalla alasvetovalikosta suunniteltu valmistumisvuotesi sekä painamalla tutkinnon nimen oikealla puolella Luo uusi hops -painiketta. Seuraavaksi voit valita itsellesi sopivan tutkintorakennepohjan.

Syötettyäsi vielä hopsillesi nimen ja tehtyäsi tarvittavat esim. erikoistumislinjojen tai sivuaineiden valinnat olet valmis aloittamaan oman sähköisen hopsisi muokkaamisen.

Välilehdillä liikkuminen

Oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi luomisen kannalta keskeisimmät toiminnot löytyvät alla olevassa kuvassa näkyvien välilehtien takaa. Seuraavaksi esitellään tarkemmin kunkin välilehden käyttöä.

Näillä välilehdillä liikkumalla voit muokata eri asioita hopsissa:

  • Hopsiisi liitetyt kurssit ovat nähtävissä Hopsin rakenne -välilehdellä, jolla voit myös aikatauluttaa kurssejasi sekä lisätä niille kurssikohtaisia kommentteja.
  • Aikataulu-välilehdellä voit määrittää, minä vuonna ja missä periodissa suoritat suunnitelmassasi olevat kurssit.
  • Kurssien korvaus -välilehdellä voit korvata jonkin hopsin kursseista jollain toisella kurssilla, jo olemassa olevalla suorituksella tai itse lisäämälläsi tekstillä. Tällaisia korvaavia kursseja voivat olla esimerkiksi Avoimessa yliopistossa tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla suoritetut kurssit.
  • Muut suoritukset -välilehdellä näet ne jo suorittamasi kurssit, joita et ole vielä sijoittanut hopsiisi. Samalla välilehdellä voit liittää tällaiset kurssit hopsiisi niihin kohtiin, joihin liittäminen on sallittu.
  • Viimeisellä, Ohjaajien kommentit -nimisellä välilehdellä näet hops-ohjaajien mahdolliset kommentit omaan hopsiisi liittyen.

Hopsin rakenne

Tällä välilehdellä suunnittelemasi ja suorittamasi kurssit näkyvät järjestettyinä opintokokonaisuuksien mukaan. Tällä, kuten muillakin välilehdillä, pääset tulostamaan kunkin hops-näkymän klikkaamalla Hopsin tulostus -linkkiä. Voit myös luoda näkymästä PDF- tai HTML-version.

Opintojakson nimen vasemmalla puolella näkyvää kurssin tunnistenumeroa klikkaamalla näet lisätietoja kurssista ja pääset mahdolliseen kurssi-ilmoittautumiseen. Kun jollakin opintojaksolla on opetusta, jossa on ilmoittautumisaika käynnissä, näkyy opintojakson nimen perässä pieni opettajan kuva. Kuvaketta klikkaamalla pääset suoraan ilmoittautumaan opetukseen. Kurssin nimen oikealla puolella olevaa paperiarkki -kuvaketta klikkaamalla avaat kurssin tavoite- ja palauteruudun, johon voit kirjoittaa tavoitteita ja itsearviointia käymistäsi kursseista. Lisättyäsi kommentin muuttuu paperiarkkikuvake keltaiseksi. Halutessasi saat myös nämä kommentit näkymään ohjaajallesi. Vihreä “oikein”-symboli kurssin edessä tarkoittaa sitä, että olet saanut suoritusmerkinnän kyseisestä kurssista. Suoritusmerkinnät päivittyvät saman tien, kun suoritukset on rekisteröity Oodiin.

Lisää -nappia painamalla voit lisätä ehdotettuja tai vaihtoehtoisia kursseja opinto-suunnitelmaasi. Silloin, kun jonkin kokonaisuuden alle on mahdollista lisätä kursseja vapaasti, näkyy kokonaisuuden perässä linkki Lisää opintojaksoja kohtaan ”XXX”. Tällöin pääset näytölle, jolla voit hakea opintojaksoja vapaasti eri hakuehdoilla.

Hopsin rakenne -näytön oikean laidan sarakkeet näyttävät kurssin oletusarvoisen laajuuden opintopisteinä, sekä kurssista saamasi opintopisteet, arvosanan ja suorituspäivämäärän, jos olet jo suorittanut kurssin. Aikatauluta -painikkeella voit määrittää suunnitellulle kurssille suoritusaikataulun opintosuunnitelmaasi.

Mikäli haluat muokata tutkintorakennettasi, esim. vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoja tai tutkintovaatimusten vuotta, voit tehdä sen klikkaamalla näytön yläreunasta löytyvää Muokkaa tutkintorakennetta -linkkiä.

Kurssien aikataulutus

Tällä välilehdellä avautuvassa näkymässä voit aikatauluttaa hopsiisi liittämäsi kurssit. Käytännössä sinun tulisi tällä sivulla merkitä kunkin suunnitelmassasi olevan kurssin kohdalle lukuvuosi ja periodi, jolloin aiot kurssin suorittaa (luentojen ja muun opetuksen aikatauluista saat tietoa joko klikkaamalla kurssin tunnistetta tai lukemalla omasta opinto-oppaastasi). Alla olevassa kuvassa näet esimerkin muutamasta kurssista aikataulutettuna. Huomaa, että jos kurssi jatkuu pidempään kuin yhden periodin, voit laittaa ruksin useampaan kohtaan.

Klikkaa kunkin kurssin kohdalla hiirellä haluamaasi vaakasarakkeen lukuvuotta ja periodia kunnes olet määrittänyt aikataulun jokaiselle kurssillesi. Kun olet valmis, paina Tallenna -painiketta tallentaaksesi aikataulusi. Tallennuksen jälkeen näet, montako opintopistettä olet suunnitellut suorittavasi kussakin periodissa sekä koko lukuvuonna yhteensä.

Kurssien korvaus

Tällä välilehdellä voit korvata jonkin tutkintosi edellyttämän kurssin toisella kurssilla tai suorituksella. Voit myös asettaa hopsiisi merkinnän kurssin suorittamisesta jollakin vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisia korvaavia kursseja voivat olla esimerkiksi Avoimessa yliopistossa tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla suoritetut kurssit. Alla esimerkkinäkymä Kurssien korvaus -välilehdeltä.

Muistathan, että sinun tulee aina hyväksyttää suunnittelemasi korvaavuudet laitoksellasi!  Kannattaa siis keskustella kurssien korvaamisesta ensin oman hops-ohjaajasi kanssa varmistuaksesi siitä, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

Muut suoritetut opinnot

Muut suoritukset -välilehdeltä näet ne kurssit, jotka olet jo suorittanut hyväksytysti ja joista on tullut merkintä opintosuoritusrekisteriisi WebOodiin, mutta joita ei ole liitetty osaksi hopsiasi. Voit lisätä suoritetut kurssit hopsiisi tällä sivulla valitsemalla kurssin kohdalta alasvetovalikosta oikean opintokokonaisuuden ja klikkaamalla valikon oikealta puolelta Lisää hopsiin -painiketta. Alla olevassa kuvassa näet esimerkkiopiskelijan suoritettujen opintojen näkymän.

Huomaa, että tässä ruudussa näkyvät vain sinulle jo WebOodiin kirjatut kurssisuoritukset. Hopsia tehdessä kannattaa ottaa huomioon, että kurssin suorittamisen ja suoritusmerkinnän saamisen välillä on aina viivettä.

Omat tavoitteet ja itsearviointi

Voit pohtia laajemmin hopsiisi liittyviä asioita klikkaamalla yläreunasta löytyvää Hopsin tavoitteet -linkkiä. Tällöin saat näkyviin kaksi laatikkoa: Tavoitteeni ja Itsearviointi. Kumpaankin laatikkoon mahtuu tekstiä useamman sivun verran. Voit valita, haluatko kommenttien näkyvän myös ohjaajalle. Voit myös tulostaa tekstin klikkaamalla Tulosta.

Hopsin tarkistuttaminen ohjaajalla

Kun suunnitelmasi on valmis, voit lähettää valmiin hopsisi omalle ohjaajallesi painamalla yläreunasta löytyvää Lähetä hyväksyttäväksi -linkkiä. Tätä ennen sinun tulee kuitenkin vaihtaa laatimasi hopsin tila luonnoksesta ensisijaiseksi klikkaamalla Aseta ensisijaiseksi -linkkiä.

Klikattuasi Lähetä hyväksyttäväksi -linkkiä valitse avautuvasta valikosta oma hops-ohjaajasi. Seuraavaksi sinun pitää lukea ja hyväksyä hopsin hyväksyttäväksi lähettämiseen liittyvän sitoumuksen ehdot. Tämän jälkeen klikkaa Lähetä hyväksyttäväksi -nappia lähettääksesi hopsin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Voit perua hopsisi lähettämisen Peru lähetys -painikkeella niin kauan, kunnes hops-ohjaajasi avaa lähettämäsi hopsin.

Kun hopsisi on tarkastettavana, et voi muokata sitä ennen kuin ohjaajasi on lähettänyt hopsisi sinulle takaisin kommenttiensa kera. Tämän jälkeen voit tehdä hopsiin ohjaajasi mahdollisesti ehdottamat muutokset. Kun hopsisi on hyväksytty, saat siitä sähköpostitse ilmoituksen ja voit edetä laitoksesi sinulle antamien ohjeiden mukaan.