Tulostaminen PDF-tiedostoksi

Moni verkosta löytyvistä tekstitiedostoista on tallennettu PDF (Portable Document Format) -tiedostomuotoon eli eräänlaiseksi “elektroniseksi tulosteeksi”. PDF-tiedostomuodon käyttäminen varmistaa, että ko. tiedostomuotoon tulostettu asiakirja säilyttää muotoilunsa teksteineen, kuvineen ym. sisältöineen juuri siinä ulkoasussa, johon sinä PDF-tiedoston luojana olet sen tulostanut.

PDF-tiedostomuotoa käytetään mm. Internetin kautta jaettavissa dokumenteissa, esimerkiksi esitteissä, ohjeissa ja lomakkeissa. PDF-tiedoston voi suojata tarvittaessa mm. tulostamiselta ja tiedon kopioimiselta, joten jos haluat julkaista vaikkapa opintotehtävän tms. työn verkossa, voit vaikeuttaa työsi luvatonta kopiointia käyttämällä PDF-tiedostomuotoa ja määrittämällä työllesi tarvitsemasi suojaustason (huomaa kuitenkin, että em. suojaus on varsin helposti murrettavissa).

PDF-tiedostojen käsittely

Windows-, Linux- ja Mac OS -käyttöjärjestelmille löytyy useita PDF-tiedostojen katselun mahdollistavia ohjelmia. Voit avata PDF-muotoiset asiakirjat mm. Adobe Reader-ohjelmalla, joka on ilmainen (ohjelma löytyy mm. www.adobe.fi -osoitteesta).

Yleisimmissä selainohjelmissa on useimmiten valmiina PDF-liitännäinen, joka mahdollistaa esimerkiksi verkkosivuille linkitettyjen PDF-tiedostojen avaamisen suoraan selainikkunassa.

Tulostaminen PDF-tiedostoksi

Voit tulostaa eli tallentaa tekstitiedostoja PDF-muodossa useimmilla tekstinkäsittelyohjelmilla, kuten OpenOffice Writerilla ja Microsoft Wordilla.

Microsoft Wordilla luot PDF:n tallennusvalikosta: klikkaa File (Tiedosto) ja Save As (Tallenna nimellä). Valittuasi sopivan tallennuspaikan klikkaa Save as Type (Tallennusmuoto) -valikosta *.PDF (pdf) ja paina vielä Save (Tallenna) -nappia.

Oheinen demonstraatio näyttää, kuinka voit tulostaa haluamasi tiedoston PDF-tulosteeksi käyttämällä Microsoft Word -ohjelmaa Windowsissa.