Tulostimen valinta

Yksittäisiin tietokoneisiin ei aina liitetä erillistä tulostinta, sillä tulostin voidaan jakaa usean tietokoneen kesken nk. verkkotulostimeksi. Toisaalta esimerkiksi työpaikoilla ja yliopistolla samaan tietokoneeseen voi olla liitettynä useampikin tulostin tai tulostusjono. Tämän vuoksi oikean jonon valitseminen on tärkeä taito – muuten tulosteesi saattavat päätyä väärään paikkaan.

Oikean tulostimen valinta

Tulostimen valinta HY:n tietokoneilla poikkeaa jonkin verran kotiympäristöstä. Käytännössä siellä valitaan yksittäisen verkkotulostimen sijaan tulostimien kanssa kommunikoiva tulostusjono, josta voi printata mihin tahansa siihen kytkettyyn tulostimeen vilauttamalla ensin sopivaa korttia ja vapauttamalla sitten tulosteen tulostimen omasta valikosta. Tästä voit lukea lisää materiaalin kakkosluvusta. Tarkempia ohjeita tulostamisesta yliopistolla löydät Helpdesk-sivustolta.

Voit valita tulostimen suoraan käyttämäsi ohjelman tulostusikkunasta: useimmiten tämä tapahtuu ohjelman File (Tiedosto) -valikon Print (Tulosta) -käskyllä. Tällöin saat näytölle tulostinikkunan, jonka tulostinruudusta voit valita haluamasi tulostimen (ks. seuraava kuva).

Useimmissa käyttöjärjestelmissä ja ohjelmissa tulostinvalintasi säilyy vain ohjelman käytön ajan, joten seuraavan kerran ohjelman käynnistäessäsi valittuna on taas ohjelman ensisijaisesti käyttämä eli nk. oletustulostin.

Oletustulostimen määritys

Oletustulostin (Default printer) on tietokoneeseen asennetuista tulostimista se, jolle työsi oletusarvoisesti tulostuvat. Jos käytät kotonasi useampaa tulostinta, sinun kannattaa määrittää eniten käyttämäsi tulostin oletustulostimeksi tietokoneesi käyttöjärjestelmän kautta.

Windows 10 -käyttöjärjestelmässä oletustulostimen valinta tapahtuu klikkaamalla aloistuspainiketta ja valitsemalla avautuneesta valikosta Settings (Asetukset) – Devices (Laitteet) ja Printers and scanners (Tulostimet ja skannerit). Tällöin saat näkyviin ikkunan, jossa näet kaikki tietokoneeseesi yhdistetyt tulostimet. Oletustulostimen alla lukee harmaalla Default (Oletus):

Jos haluat valita jonkin toisen tulostimen oletustulostimeksi, klikkaa tulostinta ja valitse Manage (Muuta asetuksia) ja sitten Set as default (aseta oletustulostimeksi).

Sama pätee myös tulostusjonoihin: jos käytettävissäsi on yksi tai useampia tulostusjonoja, voit valita jonkin näistä oletusjonoksi.