Tulostusasetukset ja tulostaminen

Ennen kuin tulostat työtäsi, sinun on tärkeää osata tehdä oikean tulostimen valinnan lisäksi useita eri asetuksia tulostettavalle työllesi. Huomaa, että eri ohjelmissa käytetyt käsitteet saattavat poiketa hieman tässä esitetyistä käsitteistä.

Esikatselutoiminto

Useista ohjelmista löytyy tulostuksen esikatselutoiminto (Print preview), joka kertoo näytöllä ennen varsinaista tulostamista sen, millaiselta tuloste näyttää. Esikatselutoiminnon käyttö säästää yleensä paperia: jos esimerkiksi luomasi laskentataulukko ei mahdu A4-arkille, esikatselutoiminto ilmaisee ongelman näytöllä ja voit korjata asian ennen varsinaista tulostamista.

Esikatselutoimintoa ei ole kaikissa ohjelmissa, mutta useimmista ohjelmista se löytyy käyttämäsi ohjelman File (Tiedosto) -valikosta Print Preview (Esikatselu) -nimellä. Allaolevassa esimerkkikuvassa näet Microsoft Wordin esikatseluikkunan. Voit vaihtaa esikatselunäkymän kokoa sekä katseltavaa sivua ikkunan alalaidan painikkeista. Samassa näkymässä voit muuttaa tulostuksen asetuksia, joista voit lukea lisää edempänä tällä sivulla.

win10_o2016_print

Print (Tulosta) -painikkeella voit tulostaa asiakirjan ja esikatselusta pääset siirtymään takaisin asiakirjaan ylälaidan vasemmalle osoittavasta nuolesta.

Tulostusasetukset

Tulostusasetusten muuttaminen tapahtuu eri ohjelmissa hieman eri tavoin, mutta useimmissa tapauksissa valinnat löytyvät File (Tiedosto) -valikon Print (Tulosta) -käskyllä avautuvasta ikkunasta.

Seuraavassa on esitelty tärkeimmät tulostusasetukset käyttäen esimerkkinä Microsoft Word -ohjelman uudempien versioiden tulostusvalikon toimintoja. Muissa ohjelmissa asetukset valitaan usein hyvin samaan tapaan.

Paperikoon ja paperin suunnan määritys

Suomessa käytetyt tulostimet on yleensä määritetty tulostamaan A4-koon arkeille, mutta voit kuitenkin törmätä mm. Letter-koon paperiasetuksiin. Koska em. paperikoot (Paper size) poikkeavat toisistaan, työsi tulostuu kyseisille arkeille erinäköisinä. Esimerkiksi Word-ohjelmassa paperikoon valinta onnistuu napsauttamalla File (Tiedosto) -painiketta nauhavalikossa ja valitsemalla vasemman laidan Print (Tulosta) -valikon. Varmista että oikea koko (esim. A4) on valittuna ylläolevan esimerkkikuvan mukaisesti.

Sivun suuntaa (Page orientation) voit vaihtaa samalla valikkorivillä. Portrait (Pysty) on sopiva valinta useimmille asiakirjoille, mutta voit valita myös esimerkkikuvassa yllä näkyvän Landscape (Vaaka) -vaihtoehdon. Samat vaihtoehdot löytyvät myös ohjelman Page layout (Sivun asettelu) -välilehdeltä.

Tietyn sivualueen tulostaminen

Tulostaaksesi vain tietyt sivut kirjoita tulostettavat sivut numeroina (esim. 1,3,5–7) Pages (Sivut) -tekstin viereiseen ikkunaan. Halutessasi tulostaa vain näytöllä olevan sivun, napsauta painiketta, jossa lukee Print All Pages (Tulosta kaikki sivut) ja valitse avautuvasta valikosta Print Current Page (Nykyinen sivu) -vaihtoehto (ks. esimerkkikuva yllä). Koska ohjelma tulostaa sen sivun, jossa hiiren kohdistin sijaitsee, klikkaa sivua ennen tulostusikkunan avaamista varmistaaksesi oikean sivun tulostumisen.

Sivun osittainen tulostaminen

Jos haluat tulostaa ainoastaan tietyn osan esimerkiksi verkkosivusta, valitse hiirellä tulostettava teksti (lisätietoa alueen valitsemisesta). Valitse sitten käyttämäsi selaimen File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta) ja avautuneen tulostusikkunan Print range (Tulostusalue) -kohdasta Selection (Valinta). Napsauta lopuksi OK-painiketta. Tällä tavoin selainohjelma tulostaa ainoastaan valitsemasi alueen.

Kopioiden määrän asettaminen

Useimmat ohjelmat sallivat sinun määrittää tulostettavien kopioiden määrää (Copies tai Number of copies) tulostusikkunassa. Otathan kuitenkin huomioon, että suurien sivumäärien kopiointi on järkevämpää tehdä kopiokoneella.

Arkille tulostettavien sivujen määrä

Monet ohjelmat ja tulostimet sallivat useamman arkin tulostamisen pienennetyssä koossa samalle paperiarkille, jolloin säästät paperia! Tämä asetus onnistuu yleensä tulostusvalikosta valinnalla Pages per sheet (Sivua arkilla).

Kaksipuoleinen tulostus

Useat tulostimet osaavat tulostaa työsi halutessasi kaksipuoleisesti (Print on both sides tai Duplex). Jos tiedät tulostimen osaavan kaksipuoleisen tulostuksen, klikkaa tulostusvalikon Print One Sided (Yksipuolinen tulostus) -painiketta ja valitse avautuvasta listasta kaksipuolinen tulostus.

Huomaa, että monissa ohjelmissa on mahdollisuus myös ns. käsikäyttöiseen kaksipuoleistulostukseen (Manual duplex), jolloin sinun on mahdollista tulostaa ensin sivujen toiselle puolelle ja myöhemmin toiselle puolelle. Useimmiten kannattaa kuitenkin käyttää kaksipuoleistulostuksen oletusasetuksia. Tietotekniikkakeskuksen ohjeista löydät lisää tietoa kaksipuoleisesta tulostuksesta.

Tulostusjono

Kun annat sovellusohjelmassa tulostuskomennon, välittää ohjelma tulostamistehtävän käyttöjärjestelmälle, joka siirtää työn tulostusjonoon (Print queue). Tulostusjono, joka voi olla joko omalla tietokoneellasi tai palvelimella, siirtää tulostustyöt tulostusjärjestyksessä tulostimelle.

Lyhyet tulostustyöt menevät nopeasti tulostusjonon läpi, joten tulostustyön peruminen käsin voi olla hankalaa tai mahdotonta: jos jonossa on vain yksi työ, et välttämättä ehdi perua työtä lainkaan. Suurikokoisten tiedostojen (esim. iso kuvatiedosto) tulostus kestää sen sijaan kauemmin, joten voit joutua odottamaan hetken ennen kuin tulostimesi tulostaa työn.

Ota huomioon tulostamisen ekologisuus!

Tehtyäsi tarvittavat tulostusasetukset, voit tulostaa työsi yleensä suoraan tulostusikkunan Print (Tulosta) -käskyllä. Vältä kuitenkin turhaa tulostamista aina kun voit:

  • jaa asiakirjat ym. tiedostot opiskelijatovereillesi sähköisessä muodossa
  • opettele lukemaan sähköpostitse saamasi tekstit näytöltä
  • oikolue työsi tarkoin ennen tulostusta
  • esikatsele tulostettava työsi
  • käytä kaksipuolista tulostusta (aiheesta lisää myöhemmin).

Vähentämällä turhaa tulostusta säästät paperia ja luontoa. Turhaa tulostamista kannattaa siis välttää!